Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Iš ateitininkų gyvenimo

Gargždų ateitininkų vasara buvo kupina įspūdžių ir džiugių akimirkų.

Rugpjūtį dešimt jaunųjų ateitininkų stovyklavo Berčiūnuose.Tuo pat metu vyresnieji, kartu su savo bendraminčiais draugais iš Panevėžio, Šilutės, Telšių, Kaltinėnų, Kauno, savaitę stovyklavo tradicinėje stovykloje Palangoje.

Dalyvavome Eucharistijos kongresuose Skuode, Švėkšnoje, kasmetinėje Šv. Kazimiero šventėje rugpjūčio 27 dieną Vėžaičiuose.

Džiugiausia diena Gargždų ateitininkams buvo rugpjūčio 21-oji. Tą dieną Gargždų Šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos narys, pradėjęs nuo licėjaus ir labai sėkmingai baigęs studijas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, diakonas religijos mokslų magistras Andrius Vaitkevičius vysk. Jono Borutos buvo įšventintas kunigu.

Kun. A.Vaitkevičiaus kunigystės šventimams ir primicijoms prisiminti išleistame paveikslėlyje yra ir ateitininkų ženkliukas. Tai turbūt Lietuvoje pastarajį dešimtmetį vienintelis įšventintas kunigas – aktyvus ateitininkas. Jis yra labai mėgstamas jaunimo.

Rugsėjo 11 dieną kun. A.Vaitkevičius Gargždų bažnyčioje aukojo iškilmingas šv. Mišias, teikė primicijinį palaiminimą. Tačiau tą dieną dauguma Gargždų ateitininkų negalėjo dalyvauti, nes nebuvo grįžę iš piligriminio žygio Kryžių kalnas–Šiluva, kuriame dalyvauja jau trečius metus. Tad kun. A.Vaitkevičius atvyko ir iškilmingas šv. Mišias aukojo, suteikė primicijinį palaiminimą rugsėjo 16 dieną (penktadienį), nes penktadienis Gargždų parapijoje yra ateitininkų diena – penktadieniais ateitininkai gieda visose šv. Mišiose. Po to vyko Švč. Sakramento adoracija, kurios metu ypač dėkojome Dievui už kunigą Andrių ir meldėme naujų pašaukimų. Vėliau susirinkome ateitininkų kambaryje, pabendravome prie arbatos puodelio. Esame dėkingi Gargždų parapijos klebonui ateitininkų kuopos dvasios vadui kan. Jonui Paulauskui, kurio iniciatyva įvyko šis ateitininkų susitikimas su kunigu Andriumi.

Kazimiera Sipienė,

Kuopos globėja

Gargždai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija