Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dėl elektros tinklų savivalės apribojimo ūkininko žemėje

Apriboti elektros tinklų savivalę ūkininko žemėje siekia Seimo narys Viktoras Rinkevičius, parengęs Elektros energetikos įstatymo papildymo projektą.

Priėmus siūlomą pataisą, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, atliekant įvairius darbus žemės ar kito nekilnojamojo objekto savininko teritorijoje, privalėtų informuoti savininkus apie darbų laiką, pobūdį. Pasak V. Rinkevičiaus, įstatymas taip pat įpareigotų atlyginti ūkininkams padarytus nuostolius. Seimo narys aiškino, kad tokį projektą jį paskatino parengti šiuo metu galiojantis Elektros energetikos įstatymas, leidžiantis elektros tinklų darbuotojams be turto savininko žinios veikti jam priklausančioje teritorijoje, t.y. iš esmės naudotis jo nekilnojamuoju turtu. „Šiuo metu įteisintos diskriminacinės dviejų ūkio subjektų veiklos sąlygos. Skirstomųjų tinklų darbuotojai gali be savininko žinios dirbti, važinėti po jo objektą, tačiau žemės savininkas, norintis atlikti kokį nors darbą apsaugos zonoje turi gauti raštišką sutikimą iš skirstomųjų tinklų operatoriaus“, – sakė V. Rinkevičius. Pasak jo, elektros tinklų apsaugos zonoje draudžiama statyti, remontuoti, griauti, įrengti tvoras ir atlikti kitus darbus. „Netgi norint medį pasodinti skirstomųjų tinklų apsaugos zonoje reikia gauti raštišką skirstomųjų tinklų leidimą, kuris turi būti pateikiamas prieš 30 dienų iki darbų atlikimo“, – pažymėjo V. Rinkevičius. Tokios šiltnamio sąlygos, jo nuomone, neskatina modernizuotis skirstomųjų tinklų ir stulpus keisti kabeliais. Seimo narys mano, kad dabar galiojantis Elektros energetikos įstatymas pažeidžia Konstituciją, kuri skelbia, kad nuosavybė yra neliečiama. Jeigu Seimas nepritartų V. Rinkevičiaus siūlomoms pataisoms, jis neatmetė galimybės inicijuoti kreipimąsi į Konstitucinį Teismą.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Albinas Jasevičius pažymėjo, kad dėl elektros tinklų darbuotojų atliekamų darbų žemdirbiai patiria nuostolių, nes naikinami jų laukai, pasėliai. Jo teigimu, įstatyme reikėtų nustatyti tvarką, kaip atlyginami nuostoliai, jei savininko turtui padaroma žala. A. Jasevičiaus pastebėjimais, pavyzdžiui, kartais 10 hektarų žemės sklype yra apie 20 elektros stulpų, dėl to ne tik sumažėja žemės plotas, bet yra sudėtingiau apdirbti aplink juos esančius plotus. A. Jasevičius tikisi, kad siūlomos įstatymo pataisos padės pamatus civilizuotiems santykiams tarp ūkininkų ir elektros tinklų darbuotojų.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija