Atnaujintas 2005 lapkričio 11 d.
Nr.85
(1386)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Mindaugo Tomonio
auką prisimenant

Istorijos skersvėjai
šventoriuje

Tavo apgynimo šaukiamės

Vilniuje prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai

Jonas Kazimieras BURDULIS

Aušros Vartų Švč. M. Marijos,
Gailestingumo Motinos,
stebuklingas paveikslas

Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motina – šie žodžiai ypatingu virpuliu atsiliepia kiekvieno Lietuvos tikinčiojo širdyje. Daugelis iš mūsų juos išgirdo ankstyvoje vaikystėje, kiti – jaunystėje. Kažin ar Lietuvoje yra žmonių, nežinančių, jog Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje yra stebuklingas Dievo Motinos paveikslas.


Plėtojamas katalikų ir liuteronų ekumeninis dialogas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Bendiktas XVI pirmadienį
privačios audiencijos metu susitiko
su Pasaulio liuteronų federacijos
delegacija, kuriai vadovavo
vyskupas Markas Hensanas
(penktas iš kairės)
EPA-ELTA nuotrauka

Broliškai sutikta protestantų delegacija Vatikane

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas Vatikane su Pasaulio liuteronų federacijos (PLF) vadovais buvo ypatingas ne tik ženklinant dabartinio pontifikato prioritetinį ekumenizmą, bet ir tuo, kad katalikų ir liuteronų dialogo eigai didelių nuopelnų turi iš Reformacijos židinio – Vokietijos – kilęs pats Šventasis Tėvas, kuris dar būdamas Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektu kardinolu Jozefu Ratcingeriu aktyviai dalyvavo stiprinant abiejų konfesijų tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą.


Lietuvių katalikų misija Dubline burs lietuvius

Lietuviai po šv. Mišių Airijos
sostinės Dublino Šv. Andrejaus
bažnyčioje su savo ganytojais

Spalio 30 dieną lietuvius katalikus aplankė prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai. Šv. Mišiose Šv. Andrejaus bažnyčioje Dubline dalyvavo ir Dublino arkivyskupas Diarmuidas Martinas bei parapijos, kurioje glaudžiasi lietuvių katalikų misija Dubline ir kol kas visoje Airijoje, klebonas kun. Pedis Boilis (Paddy Boyle).


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

„Lietuvos Caritas“ bendradarbiai
svetingoje Wennekesų šeimoje.
Viduryje – šeimininkai Paulius,
Jolanda ir mažoji Anelotė

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83)

Širdis, vadyba ir Kinijos Liaudies Respublikos taikingoji politika

Čia pat jaukioje Šv. Luko parapijos svetainėje įsitaisome klausyti ACTIOMA instituto bendradarbio Henko Meeuws’o paskaitos apie Olandijos krikščionių socialines organizacijas, jų tinklą, jose dirbančių savanorių palaikymą ir išlaikymą. ACTIOMA – šiuos ir panašius klausimus tirianti bei konsultuojanti mokslo įstaiga. Henkas kalba, kad krikščionys, norėdami darniai ir vaisingai veikti organizacijose, turi harmoningai derinti pareigos, naudos, džiaugsmo ir dorybės aspektus. Nė vienas jų neturįs būti užmirštas ar pervertintas kitų atžvilgiu, kitaip neišvengsime veiklos iškraipų bei krizių.


Vilniuje restauruojama
Šv. Stepono bažnyčia

Vilniuje restauruojama
Šv. Stepono bažnyčia
Roko Medonio (ELTA) nuotrauka

Vilniuje pradedama restauruoti viena seniausių sostinėje Šv. Stepono bažnyčia, esanti Vilniaus autobusų ir geležinkelio stočių rajone. Prie šios bažnyčios buvusiose kapinėse palaidotas garsus XVIII amžiaus architektas Laurynas Gucevičius - tai liudija išorinėje bažnyčios sienoje išlikusi įmūryta paminklinė lenta, nors kapinės buvo panaikintos prieš 140 metų.

Atnaujinti vieną seniausių sostinės bažnyčių, kurioje carinė valdžia buvo įrengusi kalėjimą, o sovietinė - gamyklos sandėlį, ėmėsi net trys restauratorių įmonės. Šiuo metu baigtas pirmasis pastato restauravimo etapas - pašalinus 300 kvadratinių metrų viršutinio tinko sluoksnio, buvo atidengti sgrafitinio ornamento fragmentai skliaute, apsidinėje dalyje, ant karnizų ir frizo.Taip pat atstatytas vienas iš dviejų bokštelių, kurį papuošė naujas metalinis kryžius.


Šventė su revanšo gaida

Petras KATINAS

Pirmąkart minint Liaudies vienybės
dieną Maskvoje žygiuoja
Rusijos nacionalistai

Lapkričio 4 dieną Rusijoje pirmą kartą paminėta nauja nacionalinė šventė, kuri, pagal jos sumanytojus, turėtų tapti pagrindine Rusijos nacionaline švente. Ji pavadinta Liaudies vienybės diena ir skirta prisiminti tolimiems 1612 metams, kai lapkričio 4-ąją, „iš liaudies kilusiam“ pirkliui Kuzmai Mininui ir bojarinui Dmitrijui Požarskui vadovaujant, Maskva buvo išlaisvinta nuo lenkų ir lietuvių „interventų“. Iki 1997 metų Rusija vis dar švęsdavo bolševikų perversmo 1917 m. lapkričio 7-ąją kaip didžiosios spalio socialistinės revoliucijos metines. Vėliau ši šventė buvo pavadinta Susitaikymo ir santarvės diena. Jau pats jos pavadinimas buvo labai nevykęs.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija