Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Savanorių kapus žymi nauji kryželiai

Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse, jau pastatyti 188 nauji kryželiai, žymintys Lietuvos karių, 1919-1920 metais žuvusių kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės, kapus. Visoje Lietuvoje išliko apie 2,5 tūkst. 1918-1940 metais žuvusių Lietuvos karių kapų.

Karių kapai buvo pažymėti tipiniais betoniniais kario kryželiais, tiražuotais pagal 1927 metų krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintą modelį (autorius A.Aleksandravičius, dailininkas A.Varnas). Iki šių dienų išlikusių kryželių būklė buvo bloga, dalis jų visiškai sunykę. XX a. pradžioje betonas buvo prieinama medžiaga masinei gamybai, tačiau iš šios medžiagos pagamintų paminklų amžių trumpina atmosferos ir biologinė tarša, jų restauracija yra trumpalaikė, o irimą spartina staigūs gamtinių temperatūrų pokyčiai.

Prieš metus Kultūros paveldo departamento (KPD) komisija, apsvarsčiusi tipinių kario kryželių atnaujinimo galimybes, nusprendė, kad savanorių kapams pažymėti betoninius paminklus būtina pakeisti naujais, pagamintais iš ilgaamžės medžiagos – granito. Naujieji kryželiai bus tos pačios istorinio modelio stilistikos. Ateityje tokiais paminklais žadama paženklinti visus 550 savanorių kapus Aukštųjų Šančių kapinėse. Šiuos darbus finansuos KPD ir Kauno miesto savivaldybė. Šiais metais nauji kryželiai buvo pastatyti ant Lietuvos karių kapų Baisogalos kapinėse (Radviliškio r.).

Audronė VYŠNIAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija