Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Dievo Motinos skulptūra – vėl koplytėlėje

Svėdasiškiai neretai lankosi ne tik savo jaukioje Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, bet ir šalia miestelio, Bajorų kaimo teritorijoje esančioje koplyčioje. Šią koplytėlę dar XIX amžiuje pastatė grafas Liucijonas Marikonis kaip auką Aukščiausiajam, kad pasveiktų paralyžiuota jo dukra. Pats grafas ateidavo čia pasimelsti keliaudamas į savo rūmus, esančius prie Beragio (Svėdaso) ežero, ne kartą sustodavo, pasigrožėdavo dailia koplytėle, pastatyta pagal vokiečių architekto Georgo Vernerio projektą. Koplytėlė nedidelė, jos centre – Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Deja, šią koplytėlę pamėgo ne tik tikintieji, bet ir ilgapirščiai, kuriems nėra nieko švento. Piktadariai prieš kelerius metus pavogė medinę senųjų meistrų sukurtą skulptūrą, kuri puošė šventovę ir per karus, ir per pokario suirutes, net sovietmečiu. Nors tuometis parapijos klebonas kun. Vladas Rabašauskas (dabar kanauninkas, Kupiškio dekanas) kreipėsi į visuomenę pagalbos, tačiau nusikaltimas taip ir nebuvo atskleistas, skulptūra neatsirado.

Po kurio laiko Vokietijoje buvo nupirkta gana meniška Švč. Mergelės Marijos gipsinė skulptūra ir pastatyta vietoje pavogtosios. Bet neilgai ta skulptūra džiugino tikinčiuosius. Ilgapirščius suviliojo ir didesnės vertės neturėjusi skulptūra.

Utenos rajono policijos komisariato darbuotojai kartą netoli Užpalių esančiame miške, po žagarų krūva, aptiko Švč. Mergelės Marijos skulptūrą ir apie radinį pranešė svėdasiškiams. Mat kaimynai anykštėnai policijos darbuotojai apie tą vagystę buvo pranešę ir kolegoms uteniškiams. Šie ir pranešė apie netikėtą radinį. Po žagarų krūva ilgą laiką gulėjusi gipsinė skulptūra buvo šiek tiek apgadinta. Todėl Svėdasų parapijos klebono kun. Rimanto Kauniečio ir Svėdasų seniūno Valentino Neniškio rūpesčiu ji buvo išvežta restauruoti. Neseniai restauruota, sutvarkyta Dievo Motinos skulptūra vėl papuošė senąją koplyčią. Tiktai kažin ar ilgam, ar vėl kokiems nors piktadariams nekils noras išniekinti šventos vietos, dar kartą pavogti brangios tikintiesiems relikvijos.

Vytautas BAGDONAS

Svėdasai, Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija