Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atžagareiviškos reformos

Algimantas ZOLUBAS

Jau šešiolikti metai, kai mūsų valdžia reformomis tarsi siekia pagerinti žmonių sveikatą, mažinti nusikalstamumą, formalų valstybės pilietį paversti tikru piliečiu, įgyvendinti tikrą savivaldą – „brandžią demokratiją“. Iš tikrųjų reformos kurpiamos ir vykdomos atžagariai, nes jos nukreiptos ne į blogų priežasčių, o į blogų pasekmių šalinimą. Vaizdžiai kalbant, telkiamos gaisrininkų pajėgos, gesinami gaisrai, o padegėjai bei gaisrų užsakovai toliau laisvi savivaliauja.


Kaladės ir politiniai kumščiai

Vilius BRAŽĖNAS

Nedaug tereikia

Yra įsismaginusių komentatorių, bandančių net visą tautą paguldyti ant psichiatro sofos, sugalvojant politiniam abejingumui ar pasimetimui juokingą pavadinimą – „depresija“. Tokią nepaprastą tautos „ligą“ išgydyti, manau, galima paprastais vaistais – kaladėmis. Pavyzdžiui, kaladės išsprendžia kasmet Ariogaloje vykstančio patriotų sąskrydžio dalyvių atsisėdimo klausimą. Ir kartu parodoma, kad kaladžių pagalba įmanoma suburti krūvon vienminčius, susėdančius ant rateliu sustatytų po 5,10 ar 20 kaladžių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija