Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kvietė keliauti po muzikos erdves

Rūta JONUŠKIENĖ

Po koncerto Sudeikių Švč. Mergelės
Marijos bažnyčioje pirmoje eilėje
(iš kairės į dešinę): Zita Lukošiūnienė,
Todas Cravenas, Laurie Penprazė,
Jūratė Landsbergytė su Sudeikių
bendruomenės nariais ir parapijos
klebonu kun. Povilu Kleziu

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto simfoninio orkestro koncertu Utenos kultūros centro salėje pasibaigė du mėnesius trukęs devintasis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. Jame skambėjusi muzika vedžiojo po dar nepažintas erdves, o klausytojai turėjo progos susipažinti su naujais atlikėjais iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vokietijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija