Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Giedra“ – lyg besigiedrijanti diena

Dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ

„Giedra“ susitinka su prezidentu
Valdu Adamkumi

Aidėk! Blaivystės varpo dūžiais
Po miestus, kaimus ir laukus.
Tik tu gali prikelt tėvynę,
Atbundančią gyvenimui naujam.

Iš blaivininkų himno

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus folkloro ansamblis „Giedra“ šį rudenį šventė savo veiklos penkerių metų sukaktį. Lapkričio 5-ąją Vilniaus M. Daukšos vidurinėje mokykloje ta proga surengtas jubiliejinis koncertas. Žiūrovų prisirinko pilna aktų salė. Iš karto jų dėmesį prikaustė visos sudėties „Giedros“ folklorinis ansamblis.


Dainuoja gimtinei ir Lietuvai

Rūta JONUŠKIENĖ

Koncertuoja „Indrajos“ choras.
Diriguoja Rimantas Vaiginis
Audronės DRISKIUVIENĖS nuotrauka

Vilniuje gyvenančių uteniškių klubo „Indraja“ choras – vienintelis tėviškėnų klubo choras Lietuvoje. Prieš ketvertą metų susibūręs ir „Indrajos“ vardu pavadintas kolektyvas iš karto pelnė pagarbą ir pripažinimą. Choro atliekamos dainos darniai įsiliejo į 2003 metais vykusios Pasaulio lietuvių dainų šventės skambesį. Uteniškiai „Indrajos“ dainininkus pažįsta iš tradicinių tėviškėnų susitikimų Vilniuje, Dailės akademijoje, kur visuomet širdį džiugina jų dainuojamos lietuvių ir užsienio kompozitorių bei liaudies dainos. Utenos miesto šventės metu „Indrajos“ choras koncertavo Utenos kultūros centro salėje.


Tyliai virpantis eilėraščių dangus

Vladas VAITKEVIČIUS

Aldona Ruseckaitė, Viktoras
Rudžianskas, Liudas Gustainis,
Alfas Pakėnas, Erika Drungytė
ir Donaldas Kajokas
jo naujos knygos pristatyme
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Iš pradžių degė viena žvakė, bet kad prietema būtų jaukesnė, paskėliau ėmė pleventi dar keturios liepsnelės… Nedideliame J.Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus kambarėlyje pasigirdo muziejaus vedėjo poeto Alfo Pakėno balsas: Ačiū, kad nepabūgote apniukusios padangės ir atėjote į kiek neįprastą lapkričio 11-osios poezijos vakarą – naujos poeto Donaldo Kajoko eilėraščių knygos „Karvedys pavargo nugalėti“ pasižmonėjimą klasiko būste. Vaizduotėje tarsi matau prieškario Kauno gatvėmis vaikščiojančius Henriką Radauską, Joną Kossu-Aleksandriškį, Antaną Miškinį, o dabar jose sutinkame D.Kajoką, Viktorą Rudžianską, Aldoną Ruseckaitę, Vladą Baltuškevičių, Daivą Čepkauskaitę, kurią labai vertinu, ir dar ne vieną mūsų miesto rašytoją. Suprantama, ne tik vaikštinėjančius, bet ir kuriančius.


Bažnytinių chorų giesmė Viešpačiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno J.Naujalio muzikos
gimnazijos jaunių choras „Cantica“
(vad. Raimonda Židonienė,
Audronė Marcinkevičiūtė)
Vytauto bažnyčioje

Šiais metais Lietuvos bažnytinių chorų festivalis „Cantate Domino“ (liet. – „Giesmė Viešpačiui“) įvyko jau tryliktą kartą. Šį sykį visi festivalio koncertai įtraukti ir į šv. Mišių koncelebraciją Kauno bažnyčiose. Renginys aprėpė Kauno Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų), Kauno Arkikatedrą Baziliką ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčias. Prieš pat festivalį Kauno arkivyskupijos salėje įvyko seminaras „Grigališkasis choralas: tradicija ir šiandiena“. Vyko praktiniai užsiėmimai.


Gaspadorių šventė

Ukmergės rajono Liaušių kaimo kultūros namuose vyko smagi vakaronė, kurią organizavo Šešuolių seniūnijos Liaušių kultūros namų ir bibliotekos darbuotojai. Pirmiausia visi aplankė turtingą kalvystės ir molio dirbinių parodą, įsigijo gražių dirbinių. Kalvystės dirbinius parodai pateikė Petras Šimonis iš Šešuolių seniūnijos, o molio dirbinius - Igoris Robda. Vilnietė Roma Markauskienė pristatė savo ir anytos austų darbų: rankšluosčių, pagalvėlių, lovatiesių. Moteris papasakojo apie savo pirmuosius prisilietimus prie staklių, neapsakomą trauką ir meilę audimui, kurią perdavė jai darbšti anyta Stasė Markauskienė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija