Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Bažnytinių chorų giesmė Viešpačiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno J.Naujalio muzikos
gimnazijos jaunių choras „Cantica“
(vad. Raimonda Židonienė,
Audronė Marcinkevičiūtė)
Vytauto bažnyčioje

Bažnytinių chorų festivalio
organizatorius
Lietuvos muzikos akademijos
dėstytojas Rolandas Daugėla

Kauno vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmų mergaičių
choras „Lyra“
su vadove Asta Miknienė

Šiais metais Lietuvos bažnytinių chorų festivalis „Cantate Domino“ (liet. – „Giesmė Viešpačiui“) įvyko jau tryliktą kartą. Šį sykį visi festivalio koncertai įtraukti ir į šv. Mišių koncelebraciją Kauno bažnyčiose. Renginys aprėpė Kauno Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų), Kauno Arkikatedrą Baziliką ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčias. Prieš pat festivalį Kauno arkivyskupijos salėje įvyko seminaras „Grigališkasis choralas: tradicija ir šiandiena“. Vyko praktiniai užsiėmimai. Lektoriai – dr.Milda Paulikaitė-Gricienė, Živilė Stonytė. Tądien, lapkričio 25 dieną, Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje įvyko įspūdingas vaikų ir moksleivių chorų koncertas. Koncertavo Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų jaunučių choras „Dminantė“ (vad. Audronė Adamkevičienė), Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ solistas Andrius Vagonis (mokytoja Rima Daugelienė), Liudas Ūsas (obojus, mokytojas Stasys Kraujelis), Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai: Eglė Juciūtė (fleita), Darius Gedvilas, Roberta Daugėlaitė (fortepijonas), Birutė Kumpikytė bei Kauno 1-osios muzikos mokyklos vokalinis ansamblis (vad. Albina Jakubonienė). Sausakimšoje bažnyčioje susirinkusieji sukėlė ilgai trunkančias ovacijas. Per šv. Mišias, kurias aukojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, giedojo Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos jaunių choras „Cantica“ (vad. Raimonda Židonienė, Audronė Marcinkevičiūtė) bei Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų mergaičių choras „Lyra“ (vad. Asta Miknienė). Po šv. Mišių, savo programą atliko Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunių choras (vad. Irena Bakanauskienė).

Šio festivalio organizatorius ir įkvėpėjas, Lietuvos muzikos akademijos Kauno filialo dėstytojas Rolandas Daugėla sakė, kad chorų atliekamos bažnytinė muzika ir giesmės atliekamos vis labiau domina Lietuvoje jaunimą. Ypač populiarūs tokie festivaliai užsienyje. Neseniai Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios choras dalyvavo XVIII tarptautiniame Sligo chorų festivalyje-konkurse Airijoje. Jame koncertavo 40 chorų iš devynių Europos šalių: Airijos, Šiaurės Airijos, Nyderlandų, Italijos, Norvegijos, Švedijos, Anglijos, Ukrainos ir Lietuvos. Kauniečių choras „Cantate Domino“ pirmą kartą atstovavo Lietuvai. Iškovota trečia vieta lygių balsų moterų D kategorijoje, taip pat tokia pati vietą užimta privalomoje A kategorijoje mišrių chorų grupėje. Kompetentingos komisijos aukštai įvertino Lietuvos choro emocianalumą, dinaminį išraiškingumą.

Atskirai pabrėžtas puikus repertuaro parinkimas ir jo atlikimas. Vertinimo komisijos nariai sutartinai skyrė aukštus įvertinimus Kauno chorui už dviejų mėnesių nenuilstamą darbą. Šio festivalio tikslas – skatinti bažnytinės muzikos populiarinimą.

Lapkričio 26 dieną Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vakaro šv. Mišių aukoje giedojo Vilniaus „Scola gregoriana Vilnensis“ (vad. Ž.Stonytė) ir Kauno grigališkojo choralo studija (vad. Milda Paulikaitė-Gricienė). Po šv. Mišių, puikų koncertą surengė vargonininkė Dalia Jatautaitė.

Advento pirmąją dieną, lapkričio 27-ąją, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje prieš šv. Mišias koncertavo Katedros bažnytinis choras ( vad. Audrius Petrauskas). Šv. Mišias koncelebravo Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas ir didelė grupė kunigų. Giedojo Kauno ir Vilniaus grigališkojo choralo giesmininkai. Po šv. Mišių, koncertavo Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras ir Kauno J.Gruodžio konservatorijos mišrus choras (vad. Donatas Jokūbonis).

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, baigiamajame koncerte, dalyvavo mūsų chorinio meno ateitis - Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (vadovas ir dirigentas prof. Vytautas Miškinis), Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ (meno vadovas ir dirigentas Ksaveras Plančiūnas), kuriems akompanavo Artūro Anusausko instrumentinė grupė. Tikintieji ir pasauliečiai minėtų chorų jungtinį pasirodymą lydėjo ilgai trunkančiais plojimais, nes mažieji giesmininkai tobulai, be priekaištų, atliko sudėtingus muzikinius kūrinius. Galime pasidžiaugti, kad auga puiki chorinio meno pamaina, talentingi ateities giesmininkai, skleisiantys choro meną. Tikėkime, kad puikus bažnytinės muzikos festivalis bus paskata susikaupimui, maldai Advento metu.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija