Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Norėti iš tikrųjų

Kaip mums pasiekus SSRS okupacijos žalos atlyginimo? Vaje vaje, deja deja. Rusija nesutinka...

Tai tęsiasi jau šešeri metai, tas vaje vaje, deja deja, aiškiai grindžiamas giluminiu nenoru ką nors daryti. Net paprasčiausiai pasiklausti Rusijos.

Dvi kadencijas iš eilės turim kairiųjų valdžią, tai čia ta didžioji užsitęsusio nenoro problema.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija