Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Budapešto didvyriai Vilniuje

Jonas Kazimieras Burdulis

1956 metų lapkritį žurnalas Paris Match išspausdino straipsnį „Budapešto didvyriai“ ir vaikino su mergina nuotrauką. Tuo metu viso pasaulio dėmesys buvo prikaustytas prie Vengrijos, kurioje pirmą kartą po karo visu savo baisumu atsiskleidė tikrasis Europos išlaisvintojų veidas. Vengrų tautai, po nacistinės okupacijos ištisą dešimtmetį kantriai laukusiai laisvės, teko skaudžiai nusivilti – pasirodė, jog išlaisvintojai niekuo nesiskiria nuo pavergėjų.


Restauratoriai Kauno karininkų ramovėje

Vytauto Didžiojo menėje atgyja Jono Mackevičiaus paveikslai

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Dailininkas
Jonas Mackevičius
keleri metai prieš mirtį (1950 m.)

Prieškariu Lietuvos karininkai savo lėšomis pasistatė architekto A.Kudoko suprojektuotus Karininkų ramovės rūmus. Iki šiol rūmai neprarado savo architektūros žavesio, meninės vertės, funkcionalumo. Suremontuota rūmų didžioji salė – viena gražiausių šiuo metu Kaune. Ypač jauki rūmų kunigaikščio Vytauto Didžiojo menė su didžiuoju židiniu. Stigo tik dar užtinkuotų dailininko Jono Mackevičiaus sukurtų paveikslų: J.Mateikos epopėjos „Žalgirio mūšis“ kopijos, „Vytautas Didysis ties Juodąją jūra“, „Vytautas Didysis Naugardo žemėje“ ir kitų. Šiuo metu Kauno karininkų ramovės kunigaikščio Vytauto Didžiojo menėje vyksta restauracija, užtinkuotų dailininko J.Mackevičiaus paveikslų „išlaisvinimo“ iš tinko gniaužtų darbai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija