Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Prelato paminėjimas

Ten, kur
srovena Švėtė...

Neįprasti vilniečio
pasižymėjimai

Tokios naštos
vieniems nepakelti

„Lietuvos Caritas“
kreipimasis
dėl adventinės
akcijos „Gerumas
mus vienija“

Padėkime išlikti
„Kregždutei“

Atgijusi šventovė
džiugina širdis

Dar kartą apie
bendruomeninį
giedojimą

Svarbiausia –
gražiai bendrauti
su žmonėmis,
juos gerbti

Kas liko nepasakyta
prie kunigo kapo

Kunigo vaidmuo
išeivių tautiniame
gyvenime

Naujos knygos

Kryžius
palaimą neša

Demokratijos
užuomazgų pakasynos

Rusija Čečėnijoje
kariauja 11 metų

Nusipelnęs Lietuvai ir Bažnyčiai

Vatikane minimos kardinolo Antonio Samorė 100-osios gimimo metinės

Popiežius Jonas Paulius II
ir kardinolas Antonis Samorė

Gruodžio 5 dieną minėjome kardinolo Antonio Samorės 100 -ąsias gimimo metines. Kardinolas A. Samorė liudijo ypatingą prisirišimą prie lietuvių ir Lietuvos Bažnyčios, rėmė lietuvius išeivius Vakarų Europoje, ypač – Italijoje gyvenančius lietuvius ir užtarė Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje persekiojamą Bažnyčią.

A. Samorė gimė 1905 metais Šiaurės Italijoje, Parmos provincijos Bardi miestelyje. Būdamas 11 metų įstojo į Piacenzos vyskupijos mažąją seminariją, o 1928 m. birželio 10 d. gavo kunigystės šventimus. A. Samorė savo diplomatinę karjerą bei pažintį su Lietuva pradėjo 1932 metais Šventojo Sosto apaštalinėje nunciatūroje Kaune. Po kelių dešimtmečių, jau kaip aukštas pareigas ėjęs Vatikano hierarchas – arkivyskupas ir kardinolas, jis ypatingą dėmesį skyrė lietuvių ir Lietuvos Bažnyčios globai.


Dvasiniai šventimai nesuderinami su palankumu „gėjų kultūrai“

Mindaugas BUIKA

Vatikane paskelbtas dokumentas,
draudžiantis homoseksualams
tapti kunigais
EPA-ELTA nuotrauka

Didelį visuomenės susidomėjimą ir visuotinį Katalikų Bažnyčios pritarimą sukėlė naujas Vatikano dokumentas, kuriame primenamas krikščioniškas mokymas apie homoseksualumą ir jo keliamus pavojus sielovadinei tarnystei. Katalikiškojo švietimo kongregacijos lapkričio pabaigoje paskelbtoje „Instrukcijoje dėl asmenų su homoseksualiais polinkiais pašaukimo atpažinimo kriterijų svarstant jų priėmimą į seminarijas ir leidimą priimti šventimus“ patvirtinama vyskupų, vienuolijų vyresniųjų, seminarijų rektorių ir dvasios tėvų atsakomybė, šiuo požiūriu vertinant kandidatų brandumą ir tinkamumą kunigystei. Ypač sveikintinas pripažinimas, kad egzistuoja naujas iškrypėliškas reiškinys, vadinamoji gėjų kultūra, kuriam palankumas dokumente įvardijamas kaip nesuderinamas su priklausomybe dvasiniam luomui.


Popiežių aplankė palestiniečių prezidentas

Palestiniečių prezidentas Mahmudas
Abasas aplankė popiežių Benediktą XVI
ir pakvietė pasekti savo pirmtakų
pėdomis – apsilankyti Šventojoje Žemėje
EPA-ELTA nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI gruodžio 6 dieną audiencijoje priėmė palestiniečių prezidentą Mahmudą Abasą kartu su keliais Palestinos valdžios atstovais. Po audiencijos paskelbtame oficialiame Vatikano spaudos tarnybos pranešime teigiama, kad nuoširdaus pokalbio metu buvo apžvelgta padėtis Artimuosiuose Rytuose, ypatingą dėmesį skiriant būtinumui į taikos procesą įtraukti visus palestiniečių visuomenės sluoksnius. Taip pat buvo kalbama apie Palestinos katalikų sunkumus ir apie jų indėlį į visuomenės gyvenimą. Po susitikimo su Popiežiumi, palestiniečių prezidentas susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Andželu Sodanu.


Dirbkite pagal savo pašaukimą

Rytų katalikų vyskupas,
Galickio ir Lvovo metropolitas
tėvas Andrejus Šeptickis

Šeptickių giminė – viena seniausių Ukrainoje, jos istorija siekia daugiau nei 700 metų. Yra žinoma, kad dar kunigaikštis Levas 1284 metais suteikė Šeptickiui bajorų titulą. Nuo to laiko iki XIX a. pabaigos senovinė ukrainiečių Šeptickių giminė davė pasauliui daug žinomų veikėjų, tarp jų – du Kijevo ir visos Rusios metropolitus – Atanasiją (1729-1746) ir Levą (1776-1779). Bet tuo metu, kai jaunas austrų karininkas grafas Romanas Oleksanderis Marija Šeptickis atsisakė karininko karjeros ir pasirinko tikėjimo kelią, jo senovinė rusių (ruskij, bet ne rusų, vadinasi, ukrainiečių) giminė jau seniai vadinosi lenkų.


„Laimingas žmogus, kurs viršūnėn skrenda“

Kun. Simą Maksvytį Anykščiuose
daina išlydėjo moksleiviai

Anykščiai. Lapkričio 27 diena netikėtai sujungė net tris parapijas. Nuo šios dienos buvęs Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčios vikaras kun. Simas Maksvytis tapo Kėdainių rajono Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebonu bei Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratoriumi.


Gerumo šviesą – į kiekvieno širdį

Pedagogai dainavo kartu su vaikais

ALEKSOTAS. Lapkričio 27 dieną Šv.Kazimiero bažnyčioje įvyko adventinė dvasinio susikaupimo valandėlė „Gerumo šviesa“, kurioje dalyvavo Aleksoto bendruomenės pedagogų sakralinė grupė bei Tirkiliškių darželio vaikai. Renginys įvyko prieš šv.Mišias, kurios vėliau buvo aukojamos už Tirkiliškių darželio bendruomenę. Susikaupimo valandėlėje buvo kalbama apie gerumo grūdo sėklytę, kurią lyg žvaigždutę kasdien į širdį dėdami supilsim šviesų kalną ir pavadinsim jį gerumo šviesa.


Stiprios dvasios žmogaus neužliūliuos ditirambai tuštybei

Konferencijos organizatoriai
bei dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės):
A.Ramanausko-Vanago vidurinės
mokyklos mokytoja Daiva Mikalonytė,
Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vadybos
skyriaus vedėja Violeta Nenartavičiūtė,
šeimų klubo „Saulėgrąža“ nariai,
Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

Pilietiškumo sąvoka ir jo raiška kasdienybėje – tokia tema neseniai Miroslavo kultūros namuose vyko VšĮ „Dienos namai“ inicijuota konferencija, skirta mūsų šalyje šiuo metu vykstančiai Suaugusiųjų švietimo savaitei bei „Dienos namų“ veiklos 8-erių metų sukakčiai pažymėti. Renginio vedėja Kristina Bondareva, pasveikinusi susirinkusius Miroslavo bendruomenės narius bei įvardijusi renginio tikslus ir dalyvius, linkėjo malonaus, turiningo bendravimo, kvietė užduoti lektoriams klausimus.


Paminėtas lietuvybės puoselėtojas vyskupas

Vyskupo Motiejus Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimas

Smalsūs valančiukai atidžiai
klausosi pasakojimo
apie vyskupą M.Valančių

Šį rudenį Kauno Senamiestyje, Rotušės aikštėje, buvo atidengtas granitinis paminklas lietuvių iškiliajam švietėjui vyskupui Motiejui Valančiui (1801-1875). Lapkričio 25 dieną Kaune arkivyskupijos kurija drauge su kunigų seminarija surengė įžymiojo vyskupo M.Valančiaus 130-ųjų mirties metinių minėjimą. Jame dalyvavo valančiukų atstovai iš visos Lietuvos.


Kelionė gėrio ir grožio link

Kun. Robertas GRIGAS

Italų šokėjai Cite Saint-Pierre
50-mečio šventėje

(Tęsinys. Pradžia Nr. 83, 85, 87, 89, 91)

Cite Saint-Pierre

...Kepina ryški, kaitri Pietų saulė. Po kelioninės nakvynės traukinyje „ant lentynų“ trūksta miego, traukia į mūsų viešbutėlį Route de Pau gatvėje nusnausti. Bet orai čia, kalnų artumoje, sako, kaitaliojasi kas pusvalandį, o gali ir savaitę kaitinti saulė. Arba savaitę lyti.


Mirė Pilviškių klebonas

A†A g. kan. Antanas Žukauskas (1963 01 26–1989 05 28–2005 12 02)

G. kan. Antanas Žukauskas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Gruodžio 2 d., eidamas 43-iuosius metus, mirė Pilviškių parapijos klebonas, Vilkaviškio dekanato vicedekanas g. kan. Antanas Žukauskas.

Velionis gimė 1963 m. sausio 26 d. Kumelionių kaime, prie Marijampolės. 1981 m. baigė šio miesto 4-ąją vidurinę mokyklą ir, po privalomos karinės tarnybos, 1984 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1989 m. gegužės 28 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vysk. Juozo Žemaičio, MIC, buvo įšventintas kunigu ir netrukus pradėjo eiti Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaro pareigas.


Uolus kunigas, parapijų kūrėjas, Intos kalinys

A†A kun. jubil. Antanas IVANAUSKAS (1921 09 20 – 1946 03 17 –2005 11 22)

Kun. jubil. Antanas Ivanauskas
Pranciškaus ŽUKAUSKO nuotrauka

Lapkričio 22 d. mirė Šilalės rezidentas kun. jubiliatas Antanas Ivanauskas. Velionis buvo gimęs 1921 m. rugsėjo 20 d. Mažonų kaime (Tauragės r.), žemdirbių šeimoje. Mokėsi Tauragės gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, 1941 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1946 m. kovo 17 d. vysk. Pranciškus Ramanauskas Telšių Katedroje jam suteikė Kunigystės sakramentą.

Dirbo: 1946 04 10–1947 09 23 – Sedos parapijos vikaru, 1947 09 23–1948 07 29 – Telšių Katedros parapijos vikaru, 1948 07 29–1948 08 27 – Luokės klebonu, 1948 08 27–1948 09 15 – Klaipėdos vikaru, 1948 09 15–1949 06 05 – Pagėgių klebonu ir klebono teisėmis aptarnavo Vilkyškių, Viešvilės ir Rukų tikinčiuosius.


Lietuvės vienuolės Šveicarijoje

Seserys Stefanija, Džiulberta (Uzaitė)
ir Marija iš Kroatijos Ingenbolio
vienuolyne 2001 metais

Kas gali aprašyti likimus lietuvių moterų, išblaškytų po visus žemynus? Sielvarto ir skausmo dvasingumą, didžiosios idėjos ir pareigos supratimą, jautrumą pažemintiems, nuskriaustiems ir alkaniems savo vaikams, broliams, artimiesiems? Kiek jų, pabėgusių iš savo rankomis sukurtų jaukių namų į svetimas, nesvetingas šalis, meldžiasi už Lietuvą, moko vaikus ir vaikaičius pamilti likimo nuskriaustą tolimą Baltijos kraštą? Paskutiniai „sumodernėję“ dešimtmečiai skatina moterį į gyvenimą žvelgti kitaip. Tačiau netenka abejoti, kad artėja ilgesys buvusios epochos, kurioje gyveno gražių, skaisčių sielų moterys... Šveicarijos lietuvių bendruomenėje seniausiosios kartos lietuvių moterų liko nedaug. Gyvena tiktai jų pasėtas nemirtingos gydomosios gėrio ir grožio galios pajautimas, jų taurios veiklos nesunaikinami pėdsakai.


Šventės laukimas

Adventas – Dievo Sūnaus atėjimo laukimas mūsų gyvenime, Kalėdos – Jėzaus gimimas mūsų gyvenimui, Naujieji metai – dar vieneri metai mūsų gyvenime

Adventas – dvasinio pasirengimo laikotarpis, kai į pasaulį netrukus ateis Jėzus, Dievo Sūnus. Kūdikiu į žemę ateinantis Dievas, kurio laukimui ir yra skirtas Advento laikas, skatina mus mokytis, augti Jo mums duotame gyvenime ir tapti tuo, kuo Dievas nori mus padaryti, pasiųsdamas mus į savo sukurtą pasaulį. Laukdami gimstančio Jėzaus kartu mes laukiame antrojo Kristaus atėjimo, laukiame Dievo karalystės. Ir mes turime ne tik pasyviai jos laukti, bet ir aktyviai prisidėti prie jos, Dievo karalystės, atėjimo, prisidėti ne tik Advento metu, bet ir visą gyvenimą, siekdami dieviškojo tobulumo. Ne tik per Adventą, bet ir per visą savo gyvenimą mes privalome kritiškai įvertinti savo poelgius, žvelgdami į ateisiančią Dievo karalystę. Mes esame didžiosios Dievo kūrinijos bendruomenės nariai ir pilnatvę atgausime antrąkart Kristui atėjus. Laukdami Viešpaties atėjimo, turime savo veiksmais artinti tą karalystę.


Painiava

Petras KATINAS

Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Prezidentas V.Adamkus pasirašė Seimo rinkimų įstatymų pataisas, kuriomis politikams uždrausta rinkėjams dovanoti bet kokius materialinius daiktus, vaišinti juos, taip pat rengti nemokamus koncertus bei kitus pramoginius „šou“. Tokių nuostatų būtinumą „XXI amžius“ jau ne kartą minėjo. Prezidento spaudos atstovė paaiškino, jog, V.Adamkaus nuomone, toks įstatymas yra labai svarbus siekiant sąžiningų ir skaidrių rinkimų, taikant garbingas politinės veiklos taisykles ne tik rinkimų kampanijų metu. V.Adamkus paragino Seimą priimti ir kitus įstatymus, draudžiančius papirkti rinkėjus dovanomis ar kitais būdais visais politinės veiklos laikotarpiais.


Nelik be vienintelio katalikiško laikraščio

Du kartus per savaitę
TREČIADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS

- religinių įvykių kronika iš visos Lietuvos
- žinios iš krikščioniškojo pasaulio
- garsūs atlaidai ir kitos bažnytinės šventės
- šmaikštūs politiniai komentarai
- diskusijos ir analizės
- atgaiva sielai ir dvasiai
- žymūs Bažnyčios ir kultūros žmonės
- skaitytojų nuomonės, laiškai, pastabos
- kultūra
- literatūros ir meno naujienos
- TV programos visai savaitei
(tik penktadieniais)

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje
priimama prenumerata 2006 metams!
SKUBĖKITE!

„XXI amžiaus“ prenumeratos kainos (Lt):

Numeris Indeksas 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Abu numeriai 0028 17 51 102 204
Abu numeriai
pensininkams
ir neįgaliesiems

0029 16 48 96 192
Tik trečiadienio
arba penktadienio
numeriai
0151, 0153 8,50 25,50 51 102
Tik trečiadienio
arba penktadienio numeriai pensininkams
ir neįgaliesiems
0152, 0154 8 24 48 96

 


 

Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“

kviečia sutikti šv. Kalėdas Vatikane
su Šventuoju Tėvu


gruodžio 21-29 dienomis.

Maršrutas: Vilnius – Kaunas – Znojimas – Viena – Paduja – San Maria di Angelis – Roma – Vatikanas – Venecija – Znojimas–Čenstakava.

Kaina – 850 Lt.

 

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faksas: 8-5-2314006 (12-16 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-671-33716 (mob.), 8-37-453039
.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija