Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kryžius palaimą neša

Sovietmečiu kiek mūsų krašte kryžių išnaikinta, kiek šventų paveikslų nuo sienų nukabinta. Ar jie tai santvarkai trukdė? Patys žmonės tai padarė savo rankomis, aptemus protui. Ar jie, tai padarę, jautėsi laimingi? Pats gyvenimas parodė to elgesio pasekmes. Kiek jaunuolių, dar pilnametystės nesulaukusių, girtuokliauti pradėjo, ėmė narkotikus vartoti. O kokios dabartinės šeimos – nespėję metus kitus pagyventi, jau skiriasi. Daug kur vaikai likimo valiai paliekami.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija