Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tikras mokytojas moko visą gyvenimą

Nijolė Ona Marija
ŠIMONYTĖ-DOMARKIENĖ

Pradedame publikuoti Nijolės Onos Marijos Šimonytės-Domarkienės apybraižų ciklą, skirtą Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokytojams Vincui Budrevičiui, Pranui Sližiui, Lazeriui Mejerovičiui ir Petrui Steponavičiui atminti. Šį kartą – publikacija apie Vincą Budrevičių, kuriam šiemet būtų sukakę 125 metai. Apie kitus mokytojus publikuosime jau 2006 metais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija