Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tegul siela būna atvira tikrajai dvasios šviesai

Popiežius Benediktas XVI
į gruodžio 21 dienos audienciją
atvyko panašus į Kalėdų senį,
nes buvo užsidėjęs raudoną
baltu kailiu apsiūtą kepurę

Popiežiaus Benedikto XVI paskutinė prieškalėdinė bendroji trečiadienio audiencija gruodžio 21 dieną, nors esant žvarbiam orui, dėl maldininkų gausos vėl buvo surengta ne Pauliaus VI audiencijų salėje, bet Šv. Petro aikštėje. (Viena ryškesnių naujojo pontifikato staigmenų yra tai, kad Šventasis Tėvas, nepaisant savo kiek akademinio kalbos stiliaus, sugeba į savo audiencijas patraukti du tris kartus daugiau žmonių nei jo pirmtakas Jonas Paulius II, kuris taip pat nestokojo populiarumo.)


Tiesos spindulys veda taikos keliu

Mindaugas BUIKA

Popiežius kritikuoja nesibaigiantį melą politikoje

Bažnyčioje tradiciškai minima Pasaulinė Taikos diena, kuri švenčiama Naujųjų metų dieną. Ir šį kartą ji bus paminėta. Ta proga popiežius Benediktas XVI parašė kreipimąsi „Tiesoje – taika“. „Tiesos tema, be abejonės, yra labai brangi Benediktui XVI“, – sakė Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renatas Martinas pristatydamas Šventojo Tėvo kreipimąsi. Naujajame pareiškime Pasaulinei taikos dienai pabrėžiama, jog „Dievas, vienintelis Dievas, daro visą gėrio ir taikos darbą veiksmingą“, ir tai turi skatinti krikščionis tiek maldai Viešpaties taikos malonei, tiek praktinei veiklai ekumeninėje bei tarpreliginio dialogo plotmėje, „įsitraukiant į taikos tarnybą“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija