Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Mokslininkė kasdienybėje ieško gėrio kibirkščių

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vasarą istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė minėjo 60-mečio jubiliejų. Ši sukaktis buvo gražiai paminėta Kupiškyje: aukotos padėkos šv. Mišios, mokslininkės garbei surengta konferencija miestelio bibliotekoje. Iš tiesų sunku pristatyti tokių plačių interesų žmogų, nelengva suminėti visus darbus. Tai ir konferencijos, ir knygų rašymai, ir Lietuvos inteligentų elito pristatymas, ir Bažnyčios gyvenimo puslapių sklaida. Bet svarbiausia, kad visos kūrybinės ir mokslinės pastangos skiriamos gėriui ieškoti, jį skleisti bei brandinti. Toji krikščioniška nuostata nušviečia visas pastangas ir vargus. O pasidalijimas kuria bendrystę, uždega, įkvepia. Taip susivieniję, gėrio paieškos vedini, pasitarnausime nuoširdžios bendruomenės kūrimui, asmenybės auginimui, paklydusiojo pakėlimui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija