Atnaujintas 2005 gruodžio 28 d.
Nr.98
(1399)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tarp verslo ir politikos

Jonas Kazimieras BURDULIS

Gruodžio 8 dieną Demokratinės politikos institutas surengė konferenciją „Žiniasklaida Lietuvoje: tarp verslo ir politikos“, kurioje įdomius pranešimus skaitė žinomi žurnalistai: Vladimiras Laučius, Rita Miliūtė, Virgis Valentinavičius, politologas Lauras Bielinis, verslininkas Ignas Staškevičius, viešųjų ryšių ekspertas Aurelijus Katkevičius.


Vienintelė terpė, kurioje išauga pilietis

Rugsėjo 4 dieną įvykusios konferencijos „Vilnius-2005“ rezoliucijoje „Dėl pilietinės visuomenės stiprinimo“ buvo išreikštas susirūpinimas „dėl televizijos programose propaguojamo smurto, prievartos, pornografijos, žiaurumų, nepagarbos žmogaus gyvybei“ ir pritarta „sovietų represijas patyrusių piliečių organizacijų iniciatyva parengtai švietėjiškos pilietinės tematikos televizijos laidų ciklo programai“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija