Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasipriešinimas agresoriui dėsningas ir neišvengiamas

Edmundas SIMANAITIS

Marijampolės apskrities švietimo centras sausio 8 dieną surengė konferenciją „Pasipriešinimo istorija Lietuvoje“. Buvo perskaityti penki pranešimai. Man teko skaityti gausiai dalyvavusiems istorijos mokytojams pranešimą „Pasipriešinimo ištakos ir teisiniai aspektai“. Pateikiu skaitytojams dalį savo pranešimo, kuriame nušviečiami Sovietų Sąjungos komunistų ir Vokietijos nacionalsocialistų totalitarinių režimų bendrybės ir skirtumai, jų tikslai ir jų padaryti nusikaltimai, kuriems nėra senaties.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija