Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius akcentuoja ištikimybę „taikos misijai“

Mindaugas BUIKA

Tradiciniame naujametiniame susitikime su prie Šventojo Sosto akredituotų diplomatų korpusu popiežius Benediktas XVI toliau vystė tiesos siekimo tarptautinėje politikoje temą, kuri vyravo ir ankstesniame jo pareiškime pasaulinei Taikos dienai (2006 m. sausio 1-ajai). Sausio 9 dieną kalbėdamas diplomatams Šventasis Tėvas vėl analizavo sudėtingą padėtį Šventojoje Žemėje, priminė civilizacijos sandūros pavojus, apgailestavo dėl religijos laisvės stygiaus tokiose šalyse kaip Kinija, pasmerkė prekybą ginklas ir žmonėmis. Diplomatams jis linkėjo didesnio atkaklumo ir pasiaukojimo siekiant „įveikti kliūtis, užtveriančias kelią veiksmingiems ir žmogaus orumą atitinkantiems sprendimams“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija