Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kur paukštis lekia, ten plunksną meta

Marija MACIJAUSKIENĖ

Tapytojas Eugenijus Survila 2005 m.
gruodžio 4-ąją švenčiant 80-metį

Rašytojo žodžiui reikli redaktorė Aldona Liobytė prieš 25-erius metus po straipsnio apie Bronę Buivydaitę man išpranašavo memuaristės kelią: „Rašykite ir toliau apie nuėjusius žmones – čia Jūsų duona“ (1981 01 12). Ir iš tiesų mano gyvenime, kaip sakoma, visi keliai vedė į Romą. Įsitikinsit. Buvo taip. Ankstyvoje vaikystėje iš Kalėdų Senelio buvau gavusi poezijai albumėlį, o 1938 metų birželį viename jo puslapyje atsirado vaza su trimis pamerktomis tulpėmis ir dedikacija nuo E.Survilos. Ar tada aš galėjau numanyti, kad po 20-ies metų, atvykusi dirbti į Kauną, parodose pamatysiu buvusio tada trylikamečio tapytus portretus?!


Dievdirbys iš Čekijos, palikęs darbų ir Lietuvoje

Justinas ADOMAITIS

Jarekas Buncko su žmona Mirka,
sūnumis Jareku ir Mareku

Lietuviams gerai pažįstamas Čekijoje gyvenantis medžio drožėjas Jaroslavas Buncko. Skulptorius savo darbų yra palikęs Kauno, Kėdainių, Prienų rajonuose, Birštone. Rokiškio bažnyčiai jis sukūrė čekų vargonininko ir kompozitoriaus Rudolfo Lymano paminklą (Prahos konservatoriją baigęs muzikas R. Lymanas Rokiškyje dirbo 1883-1904 metais, čia įsteigė vargonininkų kolegiją, globojo ir ugdė gabius lietuvių vaikus, rūpinosi krašto kultūra).


Mokytoja – kaip švyturys

Elvyra RAŽANAUSKAITĖ

„Mokytojos mokyklėlės lange žiba žiburėlis“, – sako Kauno Žemųjų Šančių (ypač Krantų gatvių) ir arčiau Šančių gimnazijos gyvenantieji gyventojai, kai vakarais mato nedidelio namelio lange šviesą. Šiame mažame tėvų namelyje nuo vaikystės gyvena lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aleksandra Šalčiūtė. Ji išleido ne vieną 13-osios ir 7-osios vidurinių mokyklų mokinių laidą, dėstydama lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir dabar garbaus amžiaus mokytoja pensininkė gelbsti lietuvių kalbos ir literatūros žiniomis atsiliekančius buvusių savo mokinių vaikus ir vaikaičius. Mokytoja ir anksčiau, dar dirbdama, ir dabar geranoriškai, kantriai ir sėkmingai padėdavo ir padeda tiems, kuriems reikia jos pagalbos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija