Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dainų lobis, grąžintas iš užmaršties

Leopoldo Vytauto Jasevičiaus
šeima savo sodyboje
Pentviršių kaime. Vytautas
stovi prie sėdinčio senelio

Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų pasiekė žinia, kad Valių kaime, prie Jankų (Kazlų Rūdos sav.), vienas žmogus turi surinktų dainų rankraštinį rinkinį. Atvažiavau dviračiu iš Kazlų Rūdos į Jankus, pradėjau klausinėti: kur yra tas kaimas ir tas žmogus. Pasirodo, jo jau seniai nėra, jis miręs. Viena Jankų gyventoja (jos namas paskutinis iš dešinės, pagiry), išklausiusi mane geranoriškai sutiko padėti. Dviračiais painiais miško keliais nuvažiavome į Valių kaimą pas Valentiną Butkienę. Ji atsinešė skrynelę ir išėmė iš jos labai storą knygą (780 puslapių!). Kiekviename puslapyje gražia kaligrafiška rašysena buvo užrašytos liaudies dainos. Jų buvo net 1334! Tai tikras dainų lobis. Po kai kuriomis buvo įrašas, kur ir kada daina užrašyta, iš kokio asmens. Knygos kokybė puiki, nors jai apie 70 metų (tai V.Butkienės nuopelnas). Dainų įrašai datuoti 1937, 1938, 1939 metais. Mane sukrėtė neįtikėtinas rinkusio dainas žmogaus pasiaukojimas. Šitiek surinkti ir viską gražiai, tvarkingai, kaligrafiškai užrašyti! Mūsų amžiui su jo dideliais gyvenimo tempais tokia kantrybė, toks pasiaukojimas tikrai nebūdingi, todėl ir stebina šis unikalus atvejis.


Tik fragmentai...

Mano darbas buvo toks, kad kartais tekdavo kokį nors literatūrinį faktą patikslint. Mat gyvenau prieškario kultūros lopšyje – Kaune, ir dar šen bei ten galėjai sutikti to gyvenimo, tų įvykių liudininkus. Šį kartą turėjau aplankyti Petrą Klimą, 1925-1940 metais buvusį Lietuvos pasiuntinį Paryžiuje, ir paprašyti, kad parašytų atsiminimus apie Oskarą Milašių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija