Atnaujintas 2006 sausio 18 d.
Nr.5
(1405)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nepraraskime švenčių

Gražina TRIMAKAITĖ

Keičiama švenčių prasmė. Kadaise krikščionybė pagonybei nugalėti perėmė jos šventes. Nešvęsti – neišėjo, pripratinti prie naujų švenčių buvo sunku. Lengviausia pasirodė esančioms šventėms suteikti krikščionišką prasmę. Ir tai pasisekė su kaupu. Kalėdos, Velykos ir kitos didžiosios šventės tapo perdėm krikščioniškos, tiesa, su užsilikusiais burtais ir stabmeldžių papročiais, kurie liko kaip papuošalai ir pažaidimai, šventės atributai. Nebetekę stabmeldiškos prasmės, jie šventes tik paįvairino. Tiesa, liko viena šventė – žiemos palydos, Užgavėnės. Neturinti religinio turinio, ji liko šiaip žmonių pasilinksminimas, nelabai nė proteguojamas Bažnyčios, o šalyse, kur nepadorių formų yra įgijęs, net smerkiamas.


2005-uosius išbraukiau iš gyvenimo

Algimantas Kojelis

Tautą, Lietuvos Respublikos Prezidentą „mūsų“ seimūnai neregėtu akibrokštu – spjūviu į tautos veidą pasveikino 2005-ųjų šv. Kalėdų išvakarėse, numesdami nuo savo vaišių stalo tautiečiams apgraužtą kaulą (šventinių dienų kompensaciją) ir šitaip bandę sušvelninti galimą neigiamą tautiečių reakciją į įvykusį neeilinį tautos apiplėšimą pasiskiriant sau tūkstantines pinigų sumas „popieriui“, pokalbiams telefonais ir kelionėms pas rinkėjus. Tokiu įžūliu būdu jie prie savo „skurdaus“ atlyginimo, dešimteriopai didesnio nei vargano Lietuvos Respublikos piliečio, vieningu balsavimo mygtukų paspaudimu, įstatymiškai, pasididino savo atlygius, kurių ir iki tol pasiskirtų jie nebuvo verti.


Siautėja prichvatizacijos viruso mutantas

Algimantas ZOLUBAS

Po SSRS griūties, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė perėmė okupanto valdytą turtą, tas turtas tarsi turėjo valstybės okupantės nuosavybės ženklą, todėl buvo vertinamas kitaip, jo grobstymas, pavadintas prichvatizacija, buvo ne tik toleruojamas, bet buvusi komunistinė partinė nomenklatūra jį skatino, o valstybės kontrolieriaus šimtai iškeltų bylų dėl turto grobstymo prokuratūroje buvo numarintos. Dėl pastarosios priežasties prichvatizacijos virusas nebuvo sunaikintas, tapo gyvastingesnis, įsismelkė į atkurtos valstybės kūną, mutavo, įgijo grėsmingesnį pavidalą, trumpai tariant, nomenklatūrininkų individualios vagystės slapčiomis perėjo į valstybės institucijų atvirą plėšikavimą.


Ar Lietuvoje reklama turi turėti ribas?

Nors pastaruoju metu susirūpinta mūsų tautos patriotizmo bei vertybių stoka ir kalbama, kokiomis priemonėmis reikėtų patriotizmą skatinti bei ugdyti, Lietuvos krikščionių demokratų jaunimo sekcija mano, kad pirmiausia reikėtų sustabdyti tyčiojimąsi iš vertybiškai brangių mūsų valstybės ir tautos simbolių.


Dėl jus cogens – aukščiausiosios teisės normos – pasisavinimo

Pareiškimas Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lietuvos laisvė, garbė ir dvasia traukiasi kaip Šagrenės oda. Okupacinio NKVD, MGB ir KGB skausmingų archyvinių liudijimų nebūtų be Lietuvos patriotų neįkainojamų ašarų, skausmo, kankinimų, kraujo ir žūties. Tai buvo savanoriška laisvės, garbės ir išdidumo auka, net, sakyčiau, – referendumas. Tarptautinė teisė nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą pripažįsta kaip jus cogens, tai yra kaip imperatyvinę aukščiausiąją teisės normą. Ir tai yra kaip aukų testamentas, kurį dabar norima šventvagiškai nuslėpti, perrašyti ir sunaikinti, pareiškiant, kad jis juos slegia ir neleidžia trinti rankų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija