Atnaujintas 2006 sausio 25 d.
Nr.7
(1407)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kam Lietuvoje gyventi (gera)…?

Parašęs straipsnio antraštę, prisiminiau palyginti neseną istoriją, kai viena politinių partijų metė rinkimų šūkį: „Nusipelnėme gyventi geriau“. ...Tauta netrukus papildė – „nusipelniusiųjų sąrašas pridedamas...“

Deja, šis pokštas buvo pranašiškas. Nors ta partija prarado ir realią įtaką, ir Lietuvos politiniame teatre atsirado naujų juokdarių, ir į Europos Sąjungą įstojome, ir NATO skėtis uždengė mus... Tačiau sąrašas liko. Kiek pakoreguotas, kiek patikslintas, bet liko...


Be agurkų ministerijos niekaip neišsiversime

Ganytojas-2
Jauniaus Augustino piešinys

Nerimsta politikų ir vyriausybininkų ginčai dėl Informacijos ministerijos steigimo – reikia ar nereikia tvarkyti informacijos reikalus. Be jokių šnekų ir išvedžiojimų – net labai reikia. Juk akivaizdu – informacijos srityje iš tikrųjų daug netvarkos: ne visi seimūnai žino, ką reikia kalbėti, kada patylėti, o apsižodžiuoti oi kaip mėgsta! Politologai, verslininkai, meno žmonės, pedagogai ginčijasi nepaisydami Seimo politinės tarybos vertingų patarimų. Turgaus prekeiviai klega be saiko ir nežinia ką, nevengdami riebesnio žodžio, pasiskanindami triaukščiais. Spaudoje ir televizijoje – tikra maišalienė. Tačiau Informacijos ministerijos steigimo šalininkams stinga platesnio požiūrio. Verta apie tai nors trumpai kai ką paaiškinti.


Gyvulėlių ūkyje, arba Nesibaigianti antiutopija

O buvo taip. Ne, ne, yra taip, darosi taip, šiandien, šalia, aplinkui mus. Tebus toks vaizdelis: gerai pažįstamo kraštovaizdžio žemė, jos centre – Didysis tvartas – tai šios žemės smegenys, valdžia ir jos galybė. Visa, kas yra aplinkui, jam tėra ganomos avelės. Taigi  aplinkui, kiek akys užmato, ganosi avių avelių kaimenės. Švelniavilnės laisvos, ėdalioja krūmokšnius, skabo kelerius metus nešienautus dirvonus, kartkartėm susispiečia prie lovių, į kuriuos Tvarto gyventojai pameta kokio skanumyno – ir ėdalo, ir gėralo. Kai jų pasigenda, ima banda nerimti, šėlti ar net grasinti. Taip ir bėga dienos: vieni prašo - kiti duoda, vieni reikalauja - kiti žada. O Didžiajame tvarte savaip sprendžiami savi reikalai. Ten kova, gūžynės, peštynės, dvikovos ir dar visokie galai dedasi. Tai dėl dujų, tai nafta juos sukiršina, paskui kyla pagunda dar vieną valdžios sostą kurti. Vieni nori, geidžia, kiti spyriojasi, kodėl ne jiems visa tai.


Kas išdavė Lietuvos gydytojus ir medicinos darbuotojus?

Štai ir prasidėjo nauji kalendoriniai darbo metai. Nauji visai Lietuvai ir jos gyventojams, žengiantiems į Europos Sąjungos šviesų rytojų. Praeityje liko rusų lėktuvų skridimai ir kritimai, netikri aukštojo mokslo diplomai, viešbučių privatizavimai, žemės grobimai, asmeninės korespondencijos neteisėti tikrinimai (kunigaikščių regalijos lygintuvų dėžėse). A.M. Brazausko vadovaujama komunistinė nomenklatūra, pasivadinusi koalicija, toliau tikslingai ir sąmoningai naikina pilietiškumo, teisinės valstybės, demokratijos ir pasitikėjimo savo valstybe daigus, siekdama asmeninės naudos, pasitelkia į pagalbą net kai kuriuos profsąjungų vadovus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija