Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Nazareto šeimų judėjimo atgarsiai

Jaunieji vyskupijos Šeimų šventės
dalyviai po šv.Mišių eina
iš Šv.Onos bažnyčios

Lazdijai. Sausio 7 dieną Lazdijuose vyko vyskupijos Šeimų šventė. Ją organizavo Vilkaviškio vyskupijos kurija ir Šeimos centras. Pagrindinis šventės rėmėjas – Vokietijos katalikų fondas ,,Renovabis“. Kaip pažymėjo Šeimos centro direktorė Lina Braukylienė, remiantis šv. Šeimos – Švč. M. Marijos ir šv.Juozapo pavyzdžiu, jau trečius metus iš eilės bandoma sukviesti draugėn gausesnes vyskupijos šeimas. Čia jos gali pabendrauti, pasidalyti patirtimi, pajausti svarbą ir atsakomybę siekiant išsaugoti tvirtą šeimą, tautą, valstybę. Žinoma, ir pasilinksminti. Siekiama, kad tokie suėjimai taptų susitikimų modeliu dekanatuose, parapijose. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje. Jas koncelebravo ir homiliją sakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu su vyskupu šv. Mišias aukojo jo generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis, Šeimos centro kuratorius kun.Gintautas Kuliešius, svečiai iš Lenkijos, Nazareto šeimų judėjimo atstovai kun. Cezaris Sieminskis ir kun. Andžejus Stypulkovskis.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Siuntusi sutaikyti žmones su gyvybe

Šventės sumanytojas ir puoselėtojas
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
sakė, kad kiekviena šeima turėtų
džiaugtis kiekviena ateinančia gyvybe

Šiauliai. Antrasis šių metų sekmadienis vyskupijoje buvo skirtas šeimoms. Tėvai, mamos, vaikai rinkosi į tradicinę, šeštąją, Šeimų šventę. Kaip ir kiekvienais metais iškilmės prasidėjo Eucharistija. Šv. Mišias Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu ganytojas kalbėjo apie šeimas, kuriomis Dievas taip pasitiki, jog leidžia dalyvauti pasaulio kūrimo darbe. „Kada pasaulio šeimose susvyravo tikėjimo pagrindai, ištikimybė, kai pasaulio šeimos eina išsigimimo keliu, kai pasaulio dvasia taip užvaldžiusi, kad šeimos nežino, kaip gyventi, jūs turite ypatingą misiją“, - sakė vyskupas susirinkusioms šeimoms.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Upyniškiai džiaugiasi veikliu klebonu

Kun. Antanas Gutkauskas aukoja
šv. Mišias už Upynos parapijos
tikinčiuosius ir visus kitus,
parėmusius parapijos namų renovaciją

Upyna. Nuo praėjusių metų liepos 22-osios Telšių vyskupijos vyskupo dr. Jono Borutos paskyrimu Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijai pradėjo vadovauti iš Telšių atkeltas kunigas Antanas Gutkauskas. Šis jaunas kunigas aptarnauja ir gretimas, be kunigo esančias Varsėdžių Šv. Roko ir Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės parapijų bažnyčias.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Jau turime parapijos namus

Kupiškio klebonas kan. Vladas
Rabašauskas (kairėje) kalba
parapijos namų atidaryme

Kupiškis. Daugeliui kupiškėnų praėjusių Kalėdų šventės praėjo pakiliai, nes antrąją Kalėdų dieną šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir šventėms į Lietuvą sugrįžęs kupiškėnų pamiltas kunigas Gediminas Jankūnas, dabar tęsiantis aukštuosius mokslus Čikagoje. Po šv. Mišių vyskupas pašventino suremontuotas senosios klebonijos patalpas ir palinkėjo, kad šie namai taptų parapijiečių traukos centru, tarnautų gėriui ir santarvei.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija