Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Siuntusi sutaikyti žmones su gyvybe

Šventės sumanytojas ir puoselėtojas
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
sakė, kad kiekviena šeima turėtų
džiaugtis kiekviena ateinančia gyvybe

Šeimų šventė išsiskyrė gausia
ir įvairia menine programa.
Savo menu dalijosi vaikų
vokalo studija „Ro-ko-ko“

Šiauliai. Antrasis šių metų sekmadienis vyskupijoje buvo skirtas šeimoms. Tėvai, mamos, vaikai rinkosi į tradicinę, šeštąją, Šeimų šventę. Kaip ir kiekvienais metais iškilmės prasidėjo Eucharistija. Šv. Mišias Katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu ganytojas kalbėjo apie šeimas, kuriomis Dievas taip pasitiki, jog leidžia dalyvauti pasaulio kūrimo darbe. „Kada pasaulio šeimose susvyravo tikėjimo pagrindai, ištikimybė, kai pasaulio šeimos eina išsigimimo keliu, kai pasaulio dvasia taip užvaldžiusi, kad šeimos nežino, kaip gyventi, jūs turite ypatingą misiją“, - sakė vyskupas susirinkusioms šeimoms. Tėvams ganytojas linkėjo būti tvirtiems kaip šventasis Juozapas, kad išsaugotų šeimą tikėjime, meilėje ir tikroje laimėje. Motinų misija - būti šeimos saule. Jos paskirtis labai paprasta – šildyti meilės žvilgsniu, meilės darbais ir ištikimybe savo šeimos židinį. Ypatingas dėmesys skirtas gausioms šeimoms. „Kūdikis ateina į šeimą kaip didžiausia Dievo dovana. Dievas patiki kūdikį tėvams, kad šie išauklėtų jį tikėjimo ir meilės dvasia“. Vyskupo žodžiai atspindėjo šeimų šventės temą: „Sutaikykite žmones su gyvybe“. Prie altoriaus sutuoktiniai dar kartą prisiekė vienas kitam savo ištikimybę, atnaujino Santuokos sakramentą.

Tolesnė šventinė programa vyko Šiaulių kino ir kultūros centre „Saulė“. Šventę organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Daivos Špinkuvienės. Programą vedė Hubertas Dapkus su žmona Alma. Šventės sumanytojas ir puoselėtojas Šiaulių vyskupas E.Bartulis kvietė susimąstyti, kaip visus sutaikyti su gyvybe. „Dievas – gyvybės davėjas, saugotojas. Turime kurti kartu su Kūrėju“, – sakė ganytojas.

Kaip susitaikyti su gyvybe, kalbėjo svečias iš Vilniaus, teologijos licenciatas kun. Ričardas Doveika. Prasmingiausi žodžiai šeimoje, anot lektoriaus, yra: „Ačiū, kad esi“. Jais atskleidžiama šeimos esmė. Pranešimo metu buvo svarstomas klausimas, kodėl gyvybė yra gėris. Kun. R.Doveikos teigimu, žmogaus veide visada spindi Dievo šlovė, todėl nė vienas žmogus negali tapti našta. Remdamasis popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais, svečias teigė, kad kiekvienas esame įpareigoti tarnauti gyvybei. „Tauta, pakėlusi ranką prieš gyvybę, yra tauta, pasmerkta sunykti“.

Apie gyvybės puoselėjimą, kiekvieno į šeimą atėjusio vaiko atneštą džiaugsmą kalbėjo ir šeima iš Kauno, auginanti šešis vaikus. „Jaučiuosi laiminga, kad turiu juos visus“, – sakė apie patirtus sunkumus bei negandas kalbėjusi šeimos motina.

Seimo narė, Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė Rima Baškienė sakė, jog visiems reikia dirbti kartu, kad krikščioniškosios vertybės sugrįžtų į šeimas, kad šeima taptų vertybe, kad pareiga ir atsakomybė būtų suprantama pačia giliausia prasme. „Būkime kartu ir pasistenkime, kad šeimoms būtų lengviau gyventi“, – kvietė Seimo narė.

Šiaulių miesto Savivaldybės administracijos atstovas Justinas Sartauskas pasidžiaugė šventėje dalyvavusiais meno kolektyvais. „Menas, sportas, muzika, daina, šokis yra tai, kas vienija mus, kas mus įkvepia geresniems siekiams“, – sakė J.Sartauskas. Iš tiesų šeštoji Šeimų šventė išsiskyrė įvairumu. Savo menu su atvykusiomis į šventę šeimomis dalijosi Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės, Šiaulių miesto jaunimo choras „Atžalynas“ (vadovė Marija Žibutienė), šokio ansamblis „Želmenėliai“ (vadovė Aldona Masėnienė), vaikų choras „Ro-ko-ko“ (vadovė – Rasa Kauneckaitė), Šiaulių miesto kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Kalatinis“ (vadovė Vanda Verkulienė). Šiaulių dramos teatro aktorės vaidino spektaklio „Plieninės magnolijos“ ištrauką. Atskira programa parengta mažiausiems šventės dalyviams. Su vaikais bendravo brolis Mykolas, atvykęs iš Tiberiados bendruomenės, įsikūrusios Baltriškėse, Zarasų rajone, ir jėzuitas, tėvas Algis Gudaitis.

Šventės baigėsi padėka visiems, dalyvavusiems Šeimų šventėje, pasidalijusiems savo mintimis, patirtimi, sugebėjimais.

Inesė Ratnikaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija