Atnaujintas 2006 vasario 10 d.
Nr.12
(1412)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Būkime optimistai

Kaip geriau
suprasti paauglį?

Žodis neužmirštamas

Ištikima Bažnyčios tarnystė ligoniams ir parama jų globėjams

Mindaugas BUIKA

 

Kiekviename kenčiančiame
žmoguje, o juo labiau
jei tas kenčiantis ir ligos
slegiamas žmogus yra vaikas,
mes sutinkame Jėzų
Nuotrauka iš L’Osservatore
Romano

Popiežius pabrėžia protinės negalios iššūkį visuomenei

Reikia didesnį dėmesį skirti paramai, globai ir gydymui žmonių, turinčių psichikos sutrikimų, teigia popiežius Benediktas XVI savo kreipimesi 2006 metų Pasaulinės ligonių dienos proga. Ši diena jau keturioliktą kartą Bažnyčioje bus minima rytoj, vasario 11 dieną, per Lurdo Dievo Motinos, Ligonių globėjos, liturginę šventę. Šventasis Tėvas nurodo, jog parinkti protiškai neįgaliųjų padėties temą šiemetei ligonių dienai jį paskatino pirmiausia tas faktas, kad dėl tokio pobūdžio sutrikimų kenčia penktadalis žmonijos. Šis psichikos negalios mastas sukelia realų iššūkį tiek visuomenės sveikatos apsaugos sistemoms, tiek ir bažnytinėms bendruomenėms, kurios yra įpareigotos visiems ligoniams „liudyti Viešpaties švelnų gailestingumą“.


Popiežius aplankė pediatrijos ligoninę

Popiežius Benediktas XVI lankosi
„Vaikelio Jėzaus“ pediatrijos
ligoninėje, trokšdamas liudyti
Jėzaus meilę vaikams

Popiežius Benediktas XVI lankėsi Romoje, visai prie pat Vatikano esančioje „Vaikelio Jėzaus“ pediatrijos ligoninėje. Vizitas truko beveik pusantros valandos. Šventasis Tėvas pasisveikino su ligoninės vadovais ir gydytojais, o daugiausia dėmesio, žinoma, skyrė vaikams. Šioje ligoninėje jau lankėsi trys popiežiai – 1958 metais per Kalėdas ligoninėje gulinčius vaikus aplankė popiežius Jonas XXIII, 1968 metais – Paulius VI, o popiežius Jonas Paulius II į šią ligoninę buvo atvykęs du kartus – 1979-aisiais ir 1982 metais.


Vienuoliai ir meldžiasi, ir moko jaunimą doros

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
(viduryje) su Įsikūnijusio žodžio
kongregacijos provincijolu Federiku
Cerianiu (kairėje), šios kongregacijos
vienuoliu Marku Mikalioniu, Pumpėnų
klebonu, vienuolėmis Marija Delegracija
ir Marija Sel bei vienuoliu
Domingu Avelaneda
Autoriaus nuotrauka

Atėjo vyskupas

Pakibus sutemoms virš miesto, Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra atrodė itin žavi. Įjungti prožektoriai apšvietė ne vien jos išorę, bet ir šventorių. Vasario 2-osios vakare Katedra buvo pilnutėlė žmonių. Jie susirinko švęsti 40 dienos po Jėzaus gimimo – Grabnyčių. Šv.Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo vyskupijos generalvikaras kun. dr. Robertas Pukenis, Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, seniausias kunigas Panevėžio vyskupijoje mons. Petras Kuzmickas, kiti kunigai, vienuolės ir vienuoliai. Žmonių atsineštas žvakes šventino vysk. J.Kauneckas.


Šironų atžalos kuria Lietuvą

Birutė DAUGELAVIČIENĖ,

Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio narė,
Krašto apsaugos bičiulių klubo narė

Nupjovus ąžuolo viršūnę,
ant jo sutilpo visos Šironų šeimos
atžalos: stovi viršuje – vyriausia
dukra Marija, sėdi dukra Agnė,
stovi sūnus Andrius, prie mamos
Giedrutės glaudžiasi dukra Eglutė,
o ant tėvelio Virgilijaus
Širono rankų – sūnelis Linas

Kuo toliau tolsta tas nepakartojamas laikas, tuo dažniau sugrįžti į tą metą, kai Lietuvos žmonės gyveno taip, kaip dera doram, sąžiningam krikščioniui. Dirbo žemę, augino vaikus, sugyveno su giminėmis ir kaimynais. Duonelę šventą valgė, nes ji buvo savo rankomis ir prakaitu išauginta. Gerbė žmogų, jo darbą ir didžiausia pagarba buvo teikiama Dievui. Kas svarbiausia, visur ir visada suspėdavo. Žmonės buvo gamtos dalis ir su ja bendradarbiavo, ne kariavo.


Troškęs būti pamaldus Jėzaus liudytojas

Turkijoje nužudytas katalikų kunigas

Kunigas Andrėjas Santoras

Užuojautą ir dvasinį artumą su gedinčiais dėl Turkijoje nužudyto Romos vyskupijos kunigo Andrėjo Santoro pareiškė popiežius Benediktas XVI. Popiežius atskirai užuojautą išreiškė kardinolui K.Ruiniui, visai Romos vyskupijai, ypač nužudyto kunigo motinai bei atskirai Anatolijos vyskupui L.Padovesui. Šventasis Tėvas telegramose reiškė viltį, kad visuomenės atstumtiesiems tarnavusio, gerbiamo ir uolaus kunigo pralietas kraujas padės sukurti tikrąją tautų draugystę.


Netektis Slovakijoje

Sudužus lėktuvui žuvo karo ordinariato generalinis vikaras

Kun. Michalas Štangas

Sausio 19 dieną Vengrijoje sudužus kariniam lėktuvui žuvo Slovakijos karo ordinariato generalinis vikaras pulkininkas leitenantas kun. Michalas Štangas, kuriam buvo 45-eri. Slovakijos karo ordinariato generalinis vikaras lydėjo į namus iš Kosovo parskrendančius KFOR’o taikos karius slovakus. Lėktuvas, kuriuo skrido tarptautiniai taikdariai, rėžėsi į kalną Vengrijos ir Slovakijos pasienio zonoje. Iš skridusių 43 karių, įskaitant įgulą, stebuklingai išsigelbėjo vienas karys, kurio sveikatos būklė yra sunki. Žuvę slovakų taikdariai Kosove buvo ką tik baigę šešis mėnesius trukusią Jungtinių Tautų Organizacijos misiją.


Pasmerkė pranašo Mahometo karikatūras publikavusią žiniasklaidą

Diskusijos dėl dvylikos karikatūrų, kuriose vaizduojamas pranašas Mahometas, nerimsta nuo praėjusių metų rugsėjo. Pirmąkart Danijos dienraštyje „Jyllands-Posten“ publikuotus piešinius praėjusią savaitę perspausdino Prancūzijos laikraštis „France-Soir“, Vokietijos „Die Welt“, Italijos „Corriere della Serra“ ir „La Stampa“, Ispanijos katalonų dienraštis „El Periodico“, o pirmadienį – ir lietuviška „Respublika“.


Mundurų plovimas

Petras KATINAS

Pastaruoju metu Rusijos informacinė agentūra Regnum.ru nuolat skelbia komentarus apie įvykius Lietuvoje. Faktiškai tuose komentaruose nėra nieko ypač naujo. Daugiausia remiamasi visiems gerai žinomomis tam tikros „leidinių grupės“ publikacijomis. Pirmiausia Regnum.ru labai nepatiko Prezidento pareikštas Politinės tarybos, dabar pavadintos Koalicine, vertinimas, kuris esą yra neobjektyvus, o pats Prezidentas kabinėjasi todėl, kad yra nustumtas nuo Lietuvos vidaus reikalų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija