Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išgyventi padėjo malda ir tikėjimas

Bronius VERTELKA

Gimnazijos muziejuje jo vadovas
Vytautas Baliūnas atidarė
J.Urbšio gimimo 110-osioms
metinėms skirtą parodą

Diplomatinis darbas Rygoje, Berlyne, Paryžiuje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vieno departamento direktorius, užsienio reikalų ministras – taip atrodė Juozo Urbšio karjeros laiptai. Jo gimimo 110-ųjų metinių minėjimas vyko Panevėžio J.Balčikonio gimnazijoje. Pagerbiant tauraus Panevėžio krašto žmogaus atminimą pleveno trijų žvakių liepsnelės.


Laikas – bejėgis

Diplomato ir vertėjo Juozo Urbšio gimimo 110-osioms metinėms

Marija MACIJAUSKIENĖ

Juozas Urbšys 1990 metais

Gimtasis miestas Kaunas man, praslinkus ne vienam dešimtmečiui, – tarsi prasmių knygą, atsiminimų knyga, gyvenime sutiktų įvairiausių žmonių galerija. Matau įvykius ir situacijas, žmonių poelgius, girdžiu žodžius, pilnus šviesos, kurie jau tapo kasdienybės istorija. Ir kiekvieną tos patirties puslapį su meile saugau, kartkartėmis atminty dar sykį perversdama šios gyvenimo istorijos puslapius. Ir tada, prieš daugelį metų, nežinojai, ką Kelyje sutiksi, ir dabar negali suvokti, kodėl prieš akis iškyla vienas ar kitas paveikslas, kartais net sapne su kuo nors bendrauji, kalbiesi, tarsi tarp realybės ir nebūties būtų ištirpusi riba.


Nuostabūs pūkuotukai primena talentingą menininkę

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

Stasė Samulevičienė su sūnumi
Raimundu ir pūkuotukais

Kiekvieno žmogaus gyvenimas svarbus ne metų skaičiumi, bet atliktais darbais. Vasario 22 dieną tautodailininkei, pūkuotukų ir knygelių vaikams autorei Stasei Samulevičienei būtų sukakę 100 metų, tačiau ji jau 1988 metais atsisveikino su mumis. Už nuostabius iš avikailio pagamintus pūkuotukus – įvairiausius gyvūnus ir neįvardijamus padarus simbolius – tautodailininkė buvo apdovanota „Šypsenos“ ordinu. Tai tarptautinis apdovanojimas, kuris skiriamas už darbus, paskatinančius žmogų nusišypsoti, pasijusti laimingą. Šis ordinas buvo įteiktas Motinai Teresei, A. ir J.Kvašnevskiams, Švedijos karalienei Silvijai, rašytojai A.Lindgren, režisieriui S.Michalkovui, garsiems chirurgams V.Dega, S.Jelizarovui ir daugeliui kitų žymių žmonių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija