Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tarėsi Pažaislio vienuolyno ansamblio išsaugojimo grupė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Pažaislio baroko ansamblio atstatymo
ir išsaugojimo iniciatyvinės grupės
pasitarimo dalyviai (iš kairės):
Kazimieras Kuzminskas, Lolita Vyžintienė,
sesuo Julita ir prof. dr. Jonas Minkevičius

Pažaislio kamaldulių vienuolyno patalpose įsikūrusios Šv. Kazimiero kongregacijos seserys vienuolės kartu su iniciatyvine grupe šiam unikaliam ansambliui išsaugoti: Kauno vicemeru Kazimieru Kuzminsku, prof. hab. dr. Jonu Minkevičiumi, Kauno ZONTA klubo prezidente architekte Lolita Vyžintiene, vienuolyno vyresniąja s.Remigija, jos pavaduotoja s.Julita ir kitais grupės nariais tarėsi, kaip suderinti veiksmų planą architektūros šedevrui gelbėti. Tai jau ne pirmas pasitarimas siekiant atkreipti Lietuvos Vyriausybės dėmesį į neatidėliotiną susirūpinimą ir Pažaislio kamaldulių vienuolyno gelbėjimą, o svarbiausia – sudaryti autoritetingą specialistų komisiją, kuri artimiausiu metu siūlytų šį ansamblį įtraukti į Pasaulio kultūros paveldo paminklų sąrašą.


Pagerbti Šv. Luko ordino nariai

Šv. Luko akademijos laureatai
(iš kairės): Valdas Kubilius,
kun. Saulius Bytautas,
prof. Algirdas Avižienis,
dr. Artūras Rukas Daujotis,
prof. Dr. Romualdas Baltrušis,
dr. Linas Bulota

Šv. Luko ordinas buvo įsteigtas 1198 metais. Šio ordino ir gildijų nariai buvo tapytojai, stikliai, spaustuvininkai. Vėliau buvo įsteigtos Šv. Luko akademijos: 1475 metais – Antverpene, 1577-aisiais – Romoje, 1649 metais – Paryžiuje. 1592-aisiais sudarytas akademijos statutas nustatė dėstymo sistemą ir buvo skaitomos tapybos, anatomijos, architektūros paskaitos, skelbiami traktatai, skiriamos premijos. Tos akademijos dėka menas nustojo būti amatu, ėmė jungtis su mokslu. Šv. Luko akademiją globojo popiežiai ir Romos imperatoriai. Kelis kartus popiežių reformuota akademija XIX amžiuje įgijo pasaulinį statusą.


Skaistakalnio parke palydėjo žiemą

Kareiviai iš katilo kabino
košę ir pilstė arbatą

Panevėžiečiai ir miesto svečiai šeštadienį, vasario 25-ąją, skubėjo į Skaistakalnio parką, kur vyko žiemos palydos. Vidudienį prasidėjusi šventė tęsėsi iki pavakarių.

Šeimomis ir pavieniui atėjusius linksmino pasaulinę šlovę pelnęs pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“, jaunimo tautinė kapela „Subatėlė“, folkloro ansambliai „Versmė“, „Šaltinis“, „Pajauta“, „ Šaltinėlis“, „Pulkelis“, jungtinis penkių mokyklų folkloro ansamblis, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvai „Gija“ ir „Linas“, mišrus choras „Čiūto“. Vyko futbolo „Tumbi-jumbi“, virvės traukimo, svarsčių kilnojimo, kamuolio į krepšį mėtymo varžybos. Panevėžiečiai galėjo parodyti savo sugebėjimus puodų mėtymo, puodynių daužymo, lenktynių su rogutėmis ir kitose rungtyse. Kinologų klubas „Bagira“ surengė parodomąją šunų programą. Parke liepsnojo didžiulis laužas, sukosi šokėjai, aidėjo dainos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija