Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbti Šv. Luko ordino nariai

Šv. Luko akademijos laureatai
(iš kairės): Valdas Kubilius,
kun. Saulius Bytautas,
prof. Algirdas Avižienis,
dr. Artūras Rukas Daujotis,
prof. Dr. Romualdas Baltrušis,
dr. Linas Bulota

Šv. Luko ordinas buvo įsteigtas 1198 metais. Šio ordino ir gildijų nariai buvo tapytojai, stikliai, spaustuvininkai. Vėliau buvo įsteigtos Šv. Luko akademijos: 1475 metais – Antverpene, 1577-aisiais – Romoje, 1649 metais – Paryžiuje. 1592-aisiais sudarytas akademijos statutas nustatė dėstymo sistemą ir buvo skaitomos tapybos, anatomijos, architektūros paskaitos, skelbiami traktatai, skiriamos premijos. Tos akademijos dėka menas nustojo būti amatu, ėmė jungtis su mokslu. Šv. Luko akademiją globojo popiežiai ir Romos imperatoriai. Kelis kartus popiežių reformuota akademija XIX amžiuje įgijo pasaulinį statusą.

Šv. Luko akademijos nariai buvo: L. da Vinčis, P.Rubensas, H.Rembrandtas, A.Diureris, S.Dali, P.Pikaso bei Vilniaus universiteto dėstytojai prof. P.Smuglevičius ir A.Lebrunas. Už nuopelnus mokslui, švietimui, menui, kultūrai, visuomenei Šv.Luko akademijos Senatas suteikia garbės profesoriaus ir garbės daktaro vardus. Laikantis šimtamečių tradicijų visi Šv.Luko akademijos tikrieji nariai tampa Šv. Luko ar Didžiojo Marijos Širdžių karalienės ordinų nariais – riteriais.

Šv.Luko akademijos, įsteigtos 1475 metais Antverpene, senosios tradicijos tęsiamos ir šiandien. Politikos garbės profesorių vardai suteikti Anglijos karalienei Elžbietai II, premjerui Toniui Bleirui, Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, JAV prezidentui Džordžui Bušui (vyresniajam), Prancūzijos prezidentui Žakui Širakui, SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui, Rusijos prezidentui Borisui Jelcinui, taip pat Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkui, Europos Parlamento nariui prof. Vytautui Landsbergiui.

Vasario 15 dieną Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, šv. Mišias už Lietuvos Šv.Luko ordino narius aukojo monsinjoras prof. Vytautas Kazlauskas ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Saulius Bytautas. Po šv. Mišių buvo pašventinti naujieji laureatai: mat Šv.Luko akademijos Senatas už nuopelnus puoselėjant europietiškąsias kultūros vertybes, mokslą, meną ir kultūrą 2005 m. spalio 3 d. suteikė akademinius laipsnius – garbės profesorių vardus šiems Lietuvos Respublikos piliečiams: prof. Algirdui Antanui Avižieniui – vadybos; prof. hab. dr. Romualdui Baltrušiui – edukologijos; VDU HMF prodekanui dr. Linui Bulotai – istorijos. Didžiojo Marijos Širdžių karalienės ordino riterio-karininko rangas suteiktas: prof. A.A. Avižieniui, kun. S.Bytautui, VDU HMF prodekanui L.Bulotai, Pasaulio lietuvių centro direktoriui Valdui Kubiliui.

Šiuos garbingus apdovanojimus VDU svečių namų svetainėje įteikė ir į riterius įšventino Šv. Luko akademijos įgaliotasis atstovas Baltijos šalims dr. Artūras Rukas Daujotis ir vienas akademijos vadovų grafas fon Dernekas.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija