Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Katalikų partnerystė su Pasaulio Bažnyčių Taryba

Mindaugas BUIKA

Pasaulio Bažnyčių Tarybos 9-osios
generalinės asamblėjos
Porto Alegrėje (Brazilija) dalyviai

Gausi Vatikano delegacija

Porto Alegrės susitikime

Globalinio krikščionių gyvenimo stebėtojai pripažįsta, jog praėjusią savaitę pasibaigusioje Pasaulio Bažnyčių Tarybos (PBT) 9-ojoje generalinėje asamblėjoje kaip niekada gausiai dalyvavo katalikai. Vasario 14-24 dienomis Brazilijos mieste Porto Alegrėje vykusiame susitikime stebėtojo teisėmis dalyvavo įspūdinga Šventojo Sosto 18 žmonių delegacija, kurioje buvo episkopatų, pasauliečių organizacijų bei vienuolijų vyresniųjų atstovai. Katalikų delegacijos vadovu buvo Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos sekretorius vyskupas Brajanas Farelas. Į Porto Alegrę taip pat buvo atvykęs ir šios Šventojo Sosto dikasterijos pirmininkas kardinolas Valteris Kasperis, kuris perskaitė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimo laišką.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija