Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tarpušventis

Antanas Uosis

Šiemet Lietuva švenčia „neapvalias“ Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios sukaktis – 88 ir 16 metų. Daug tai ar mažai?

Vasario 16-oji beveik vainikuoja šimtmetį. Ką tik, praeitų metų pabaigoje, iškilmingai paminėtas Didžiojo Vilniaus Seimo šimtmetis. Tiesiog neįtikėtina, kad carizmo sąlygomis vos pabudusi tauta (prisiminkime, lietuviškosios raštijos draudimas panaikintas tik 1904 metų pavasarį) sugebėjo suorganizuoti tokį renginį, kuriame ne tik pareikalauta autonomijos, bet ir caro valdžia pavadinta pikčiausiu lietuvių tautos priešu. Didžiajai dvigalvio erelio – carizmo – hidrai buvo mestas didžiulis iššūkis. Kas, kad tai įvyko 1905 metų revoliucijos apogėjuje. Pats tautos, kurią dar XIX a. viduryje žymiausi Europos kalbininkai laikė mirštančia, manifestas nemaloniai nustebino Petrapilio valdininkus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija