Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar Darbo partijos neverta paskelbti veikiančios už įstatymo ribų ir uždrausti jos veiklą Lietuvoje?

Pastaruoju metu Darbo partija ir jos lyderis suaktyvino veiklą, nukreiptą prieš valstybėje galiojančią santvarką, teisinę sistemą. Vis gausėja pavyzdžių, kurie akivaizdžiai prasilenkia ir su moralinėmis nuostatomis ir partijų veiklą reglamentuojančiomis taisyklėmis bei normomis.

Atrodo, kad Darbo partija – tai ne politinė partija, o tik užsimaskavusi paprasta verslo įmonė: UAB, AB, IĮ – vadinti galima kaip tik nori, esmės tai nekeičia, o akivaizdūs pavyzdžiai liudija, kad šios partijos tikslas – ne politinė, o tik individualių verslo interesų tenkinimo veikla, nukreipta į „pelno“ siekimą.

Isteriškas ir paranojiškas siekis skirstyti ES lėšas – tai ne vienintelis faktas. Darbo partija, nebesistengdama slėptis, pradėjo platinti pranešimus spaudai ne apie politinius, bet apie konkrečius verslo plėtojimo reikalus. Ką reiškia vasario 22 dieną Darbo partijos informacinis pranešimas spaudai apie „Vikondos“ plėtrą į Maskvą?

Politinių partijų įstatymas numato, kad politinės partijos gali tenkinti savo narių politinius, bet ne verslo interesus: „Politinės partijos tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę“ (Politinių partijų įst. 2 str.).

Kad Darbo partija tenkina ne tik savo narių politinius, bet ir verslo interesus, atspindi Darbo partijos 2004 metų Seimo rinkimų politinės kampanijos finansinė ataskaita. Štai kelių įmonių iš Kėdainių, parėmusių Darbo partiją maksimaliomis leidžiamomis sumomis, pavadinimai – „Vikeda“, „Vikrema“, „Vikstata“... Nesunku susieti jas su visiems gerai žinoma „Vikonda“, o apskritai UAB‘ų iš Kėdainių savivaldybės, parėmusių šią partiją maksimaliomis įstatymo leidžiamomis sumomis (po 37500 Lt), buvo net penkiolika .

Kaip pavadinti veiklos rūšį, kai partija užsiima įdarbinimo veikla, kurdama alternatyvą darbo biržai, arba Darbo partijos pirmininkas eina pas Premjerą tartis dėl naujų etatų ministerijose? Apie šiuos atvejus plačiai informuota žiniasklaidoje.

Krikščionys demokratai mano, kad esmė yra ne tai, kad V.Uspaskichas lankosi Maskvoje, bet tai, kad Lietuvoje jis vykdo veiklą, kuri pažeidžia įstatymus, visiškai ištrina verslo ir politikos ribą, sistemingai ardo politinę santvarką. Krikščionys demokratai prašo atitinkamų teisės ir teisėsaugos institucijų ištirti, ar Darbo partijos veikla nepažeidžia Politinių partijų įstatymo.

Valentinas STUNDYS,
Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija