Atnaujintas 2006 kovo 1 d.
Nr.17
(1417)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Reikalaujame atsiprašyti

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, mes tvirtai tikėjome ir jos gražia ateitimi. Bet, deja, bėgant metams, mūsų valstybėje tauta vis labiau tampa prarandanti moralę, pasitikėjimą ir pilietiškumą. Tarpusavyje besiriejančios partijos visiškai pamiršo paprastą Lietuvos pilietį. Tokia esama padėtimi įžūliai naudojasi iš Rusijos atsiųstas imigrantas, tarytum naujas „Leninas“ V. Uspaskichas. Ligšiol už grašius išnaudodamas Lietuvos piliečius, susikrovė sau milijonus, būdamas agurkų augintoju pretenduoja į ES mūsų šaliai skiriamus milijardus ir šmeižia valstybės Prezidentą! V.Uspaskichas nėra Seimo narys, todėl neturi teisės kištis į Seimo darbą ir kartu negali dalyvauti keturių partijų koalicijoje ES pinigų dalybose.

Mes reikalaujame, kad V.Uspaskichas nedelsiant pagarbiai atsiprašytų prezidento Valdo Adamkaus už jam sistemingai daromus akibrokštus bei nepagarbą, kad atsiprašytų tautos, kuri kenčia nuo jo įžūlaus elgesio. Jis nestovėjo Baltijos kelyje, negynė Televizijos bokšto nei parlamento! Kai šiais metais visa Lietuva pakiliai šventė Vasario 16-ąją, jis buvo išvykęs pas mūsų buvusius „išvaduotojus“, matyt, tartis kaip jam toliau „valdyti Lietuvą“.

Mes tikime, jog mūsų šalies piliečiai, kol dar neperžengta pavojinga riba, atsilieps į šį mūsų pareiškimą. O gal pasiūlys kitų būdų, kaip pažaboti valstybės Prezidentą puolantį imigrantą milijonierių ir užkirsti jam kelią varstyti Seimo ir Vyriausybės duris.

1941 metų birželio sukilėlių sąjungos pirmininkas Alfonsas ŽALDOKAS, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas ČEPONIS, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas JAKUČIONIS, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos pirmininkas Antanas PAULAVIČIUS, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas Antanas Napoleonas STASIŠKIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija