Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuva grąžino skolą

Audronė V.Škiudaitė

Prezidento dekretas dėl
prel. M.Krupavičiaus apdovanojimo

Tarp šių metų apdovanotųjų Lietuvos valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios proga buvo (po mirties): prel. Mykolas Krupavičius – buvęs žemės ūkio ministras, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos išeivijoje vadovas; taip pat paskutinis Nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos ministras Kazimieras Skučas ir Saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis. Visi buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais, kurie buvo įteikti jų giminėms. Iš JAV buvo atvykęs K.Skučo vaikaitis ir A.Povilaičio sūnus Romualdas su žmona Dalia. Dideliame gražiame būryje teko sutikti ir buvusį lietuvių kalbos mokytoją, literatūros istoriką, sulaukusį garbaus amžiaus, Viktorą Alekną, kuris, buvo apdovanotas LDK Gedimino ordinu. Iš viso apdovanotųjų buvo kelios dešimtys.


Gėlės Tarasui Ševčenkai

Dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ

Ukrainos ambasadoje po renginio
T.Ševčenkai atminti. Iš kairės:
doc. dr. Romas Batūra, Natalija
Šertvytienė, ambasadoriaus
patarėjas Grigorij Niečeporenko,
dr. Aldona Vasiliauskienė
ir administratorius Mikola Dziadzin

Norint patekti į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą tenka praeiti pro Istorijos fakultetą. Praeivių dėmesį patraukia ant šio fakulteto sienos pritvirtinta memorialinė lenta, skirta ukrainiečių dailinininko ir poeto Taraso Ševčenkos (1814-1861) atminimui. Lentoje pavaizduotas jauno gražaus žmogaus profilis ir įrašyta keletas svarbių faktų: Vilniuje ukrainiečių tautos dainius gyveno 1829-1831 metais. Šis miestas jo prisiminimuose liko brangiausia vieta. Kasmet kovo pradžioje, paminint šio laisvės šauklio gimimo ir mirties datas (kovo 9 ir 10 d.), prie paminklinės lentos padedamos gėlės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija