Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vertingas Popiežiaus mokymas apie žiniasklaidos paskirtį ir atsakomybę

Mindaugas BUIKA

Jėzuitų žurnalo „La Civilta Cattolica“
redakcijoje popiežius Benedikas XVI
sveikinasi su Jėzaus Draugijos
generaliniu vyresniuoju kunigu
Pėteriu Hansu Kolvenbachu
Nuotrauka iš „L'Osservatore Romano“

Pastarosiomis savaitėmis savo įtemptoje darbotvarkėje popiežius Benediktas XVI nemažai dėmesio skyrė ir žiniasklaidos klausimams: aplankė Vatikano radiją, minintį įkūrimo 75-ąsias metines (plačiau apie šį vizitą rašyta „XXI amžiaus“ kovo 17 dienos numeryje), susitiko su Popiežiškosios socialinės komunikacijos tarybos nariais, dalyvavusiais metinėje plenarinėje asamblėjoje, aplankė Romoje leidžiamo jėzuitų žurnalo „ La Civilta Cattolica“ redakcijos kūrybinį kolektyvą, paskelbė savo pirmąjį kreipimąsi Pasaulinės žiniasklaidos dienos proga. Kiekviename iš šių įvykių Šventasis Tėvas priminė žiniasklaidos daromą didžiulę įtaką visuomenei ir pabrėžė jos atsakomybės svarbą tarnaujant bendrojo gėrio, tiesos ir taikos labui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija