Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Įvykių turtingi metai

Dr. Aldona Vasiliauskienė
(antroji iš dešinės) su grupe
artimųjų Svėdasų bibliotekoje
prie savo darbų parodos
su palaiminimo raštais.
Trečias iš dešinės – Svėdasų
klebonas kun. Rimantas Kaunietis

2005-ųjų vasarą dr. Aldona Vasiliauskienė šventė jubiliejų, kurio iškilmės buvo surengtos Kupiškyje, Anykščiuose, Svėdasuose, Vilniuje, jos širdžiai brangiose vietose. Kai kalbama apie moterų jubiliejus, tas apvalus skaičius dažnai nutylimas. Šiuo atveju buvo kitaip. Į visas šventes gausiai susirinkusiems jos talento ir asmenybės gerbėjams dr. A.Vasiliauskienė pareikšdavo: „Man šešiasdešimt!“, kad niekam nereikėtų spėlioti. Tik šiuo skaičiumi sunku patikėti. Mes matėme veržlią, energingą, žvalią moterį, regis, pasiryžusią kalnus nuversti. Tokius pat aukštus ir sunkiai įveikiamus, kaip ir iki jubiliejaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija