Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Diakonai Romoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studentai Vatikane

Balandžio 1-7 dienomis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos VI kurso studentai diakonai vyko į piligriminę kelionę į Romą. Tai tradicinė Vilniaus kunigų seminarijos piligrimystė, kurios tikslas – suteikti būsimiesiems kunigams galimybę pasimelsti prie šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, aplankyti pirmųjų krikščionybės kankinių liudijimo vietas ir pasisemti šio liudijimo tvirtybės savo būsimai tarnystei. Diakonai aplankė visas keturias didžiąsias Romos bazilikas ir kai kurias kitas Romos bažnyčias, katakombas. Šv.Sebastijono katakombų koplyčioje, pirmųjų krikščionybės kankinių laidojimo vietoje, diakonai kartu su kelionėje juos lydėjusiu kunigu šventė šv. Mišias.

Šiemet piligriminės kelionės data sutapo ir su pirmųjų popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinių paminėjimu. Balandžio 2 dienos vakarą diakonai kartu su kitais Šv. Petro aikštėje susirinkusiais tikinčiaisiais ir popiežiumi Benediktu XVI kalbėjo rožinį, o kitos dienos vakare dalyvavo šv. Mišiose velioniui Popiežiui prisiminti, kurias aukojo dabartinis Šventasis Tėvas. Taip pat aplankė Jono Pauliaus II kapą ir prie jo pasimeldė.

Diakonai susipažino ir su Romos lietuvių bendruomenės gyvenimu bei apsilankė Lietuvai svarbiose vietose: po Šv.Petro bazilika esančioje lietuvių koplyčioje ir Vatikano radijuje, iš kur per visus okupacijos metus į Lietuvą sklido laisvas žodis ir Evangelijos žinia. Tiek Vatikano radijo koplyčioje, tiek lietuvių koplyčioje Vatikane diakonai šventė šv. Mišias. Jie taip pat susipažino ir su popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos istorija ir svarba Lietuvai ypač sovietinės okupacijos laiku, kada ji buvo ne tik lietuviška salelė, bet ir Lietuvos gyvybės ir nepriklausomybės simbolis. Lietuvių kolegija jau kelinti metai nemokamai priima Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos studentus jų piligrimystės metu. Diakonai dėkojo kolegijos rektoriui prel. A. Bartkui už nuoširdų ir svetingą priėmimą. Rektorius savo ruožtu džiaugėsi diakonų apsilankymu ir dar kartą pabrėžė, kad popiežinė lietuvių kolegija be galo svarbi Lietuvai ir šiais laikais, tad visi turime dėti pastangas jai išlaikyti, nes yra didelė garbė tokiai mažai tautai Romoje turėti savo popiežinę kolegiją.

Diakonai lankėsi ir archeologinėse antikinės Romos vietose, apžiūrėjo Vatikano muziejų ekspoziciją, susipažino su žymiausiomis Romos aikštėmis ir pastatais, be to, paragavo tikros itališkos picos ir makaronų.

Kun. Žydrūnas VABUOLAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija