Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Viešnios Pastoraciniame centre

Balandžio 6 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko seminaras vyskupijos tikybos mokytojams „Aktyvieji mokymo metodai tikybos pamokose“ (patirtis Lenkijos mokyklose), kurį vedė viešnios iš Lenkijos: s. dr Barbara Pilar, SAC, Elko vyskupijos katechetikos centro vadovė, ir Zuzana Holubovič, Edukacinio ekologinio centro vadovė. Seminaro metu turėjome galimybę susipažinti su tikybos mokymu Lenkijos mokyklose.

Lektorės pasidalijo savo darbo patirtimi, pateikė keletą aktyvaus mokymo metodų dirbant su jaunimu. Tai buvo labai aktualus praktinis seminaras, nes tikėjimo tiesas pateikti šiuolaikiniam jaunimui reikia labai kūrybiškai ir išradingai.

Tikybos mokymas Lenkijoje prasidėjo nuo 1974 metų. Yra dvi savaitinės pamokos bendrojo lavinimo mokyklose bei viena savaitinė pamoka ikimokyklinio ugdymo įstaigose nuo ketverių metų amžiaus. Tikybos pamokos yra pasirenkamos savanoriškai, alternatyva – etika. Tačiau net 98 proc. mokinių renkasi tikybos pamokas. Taip yra visose klasėse, tiek pradinėse, tiek vyresnėse. Tam didelės įtakos turi didelis tradicinis lenkų šeimų religingumas. Jau ateidamas į pirmąją klasę mokinukas turi didelę religinę patirtį, todėl tikybos mokytojo uždavinys yra toliau stiprinti bei ugdyti vaiko dvasingumą. Be to, tikybos mokymas Lenkijoje nėra atskirtas nuo parapinės katechezės. Tikybos mokytojas yra ir aktyvus katechetas parapijoje.

Šiuo požiūriu padėtis Lietuvoje skiriasi. Vaikai į pirmąją klasę ateina visiškai neturėdami religinės patirties. Jauni sutuoktiniai dažnai yra nepraktikuojantys, nors ir pakrikštyti katalikai. Po nepriklausomybės atkūrimo buvo mėginta įvesti tikybos pamokėles vaikų darželiuose, tačiau ten jos ilgainiui išnyko. Tad tikybos mokytojo uždavinys pradinėse klasėse yra padėti suformuoti mokiniams tikėjimo pagrindus bei paskatinti tolesnį dvasinį ugdymą prie parapijos.

Vyresnėse klasėse tikybos mokytojo uždaviniai tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos mokyklose yra panašūs: pateikti krikščionišką atsaką į aktualius šių dienų jaunimo klausimus. Todėl norėjome pasisemti žinių ir patirties iš didesnę patirtį turinčių kolegų. Tuo tikslu 2005 metų gruodžio mėnesį dešimt tikybos mokytojų iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos dekanatų buvo išvykę į Elko miestą Lenkijoje. Ten keturias dienas lankėme įvairias mokyklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigas, licėjus, stebėjome tikybos pamokas ir vėliau jas aptarinėjome.

Dabartinis seminaras yra tęsinys užsimezgusio bendradarbiavimo tarp Vilkaviškio vyskupijos ir Elko vyskupijos, kuris, tikimės, nenutrūks ir ateityje.

Elena GVAZDAITIENĖ,
Vilkaviškio vyskupijos kurijos
Katechetikos centro vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija