Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krizė Kinijos komunistų partijoje:
20 mln. narių lanko bažnyčias ir šventyklas

Vis daugiau Kinijos komunistų partijos narių linksta į pogrindinį budizmą ar krikščionybę. Centro komitetas grasina „nusikaltusius“ išmesti iš partijos, tačiau jis yra bejėgis. Atsivertėliai dalijasi įspūdžiais.

Daugiau nei trečdalis iš 60 mln. Kinijos komunistų partijos narių (KKP) priklauso religinėms organizacijoms ir pusė jų – apie 10 mln. – nuolat dalyvauja religinėse apeigose. Centro komitetas nesirengia likti nuošalyje ir grasina išmesti iš partijos narius, nesilaikančius marksizmo ir ateizmo postulatų. O šie teisinasi ir sako: „Tikėjimas yra asmeninis reikalas, ir mes niekuomet neparsiduosime partijai“.

KKP Disciplinos komisijos statistiniais duomenimis, įvairiuose didžiuosiuose miestuose religiją išpažįsta apie 12 mln. kompartijos narių, iš kurių 5 mln. – gana aktyviai. Provincijoje religinėse apeigose lankosi net 8 mln. asmenų, iš jų pusė – nuolat. Kai kurie partijos nariai religinėse apeigose dalyvauja su šeimomis, kiti – netgi partinėmis grupėmis. Daugelis vidutinio ir aukšto rango partinių pareigūnų, nenorinčių užsitraukti valdžios nemalonę, savo namų rūsiuose yra įsirengę koplytėles.

Ksue (saugumo sumetimais vardas pakeistas), už nacionalinio saugumo reikalus atsakinga KKP narė, prieš 13 metų priėmė krikštą Katalikų Bažnyčioje. Iki tol, kol to nesužinojo jos kolegos, Ksue lankydavosi sekmadieninėse šv. Mišiose. Jos viršininkas įspėjo ją viešai nesirodyti religinėse apeigose. Dabar ji lanko šv. Mišias neoficialioje, pogrindinėje bažnyčioje.

Regis partija nebegali kontroliuoti religinio aktyvumo fenomeno. Praėjusių metų spalį penktosios plenarinės sesijos pabaigoje Centro komitetas išleido įsaką, draudžiantį partijos nariams dalyvauti religinėje veikloje. Dokumento ištraukos pasirodė „Epoch Times“ 2005 m. lapkričio 12 d. pranešime, kuriame Hu Jintao ir viceprezidentas Zengas Kvinghongas griežtai teigė: „Religinių idėjų skverbimasis į partijos organizacijas ir narius iš vos apčiuopiamos įtakos peraugo į atvirą nesutarimą. Jos sužlugdys vertybinę partijos narių sistemą, užterš jų mintis ir nužudys komunistų partijos idealus. Dėl to partija paskęs politinėse ir socialinėse krizėse“. Įsakas adresuotas tiems, kurie nesirengia paisyti draudimų religinės politikos atžvilgiu.

Religiją išpažįstančiųjų tokie grasinimai, regis, nė kiek neįbaugino. Prieš keletą savaičių katalikas Hanas pietavo su draugais Li, fabriko direktoriumi, Vangu, fabriko komunistų partijos sekretoriumi, ir Jangu, komunistų partijos sekretoriumi Šanchajaus naftos korporacijoje, kuri yra viena stambiausių Šanchajaus pramonės kompanijų. Pietų metu Jangas paklausė Li, ar šis einąs į šventyklą garbinti Budos ir deginti smilkalų, o Li atsakė: „Be abejo, einu“. Hanas nustebęs priminė Jangui, jog šis esąs partijos narys ir pagal šios įstatus privaląs būti ateistu. Li nusijuokė ir atsakė, jog draudimas išpažinti religiją yra atgyvenęs reikalas. Kad ir kaip Hanas įtikinėjo draugus, kad komunistų partija medžioja religinguosius partiečius, Li jam atsakė trumpai ir aiškiai: „Nesąmonė. Budos garbinimas yra asmeninis reikalas; mes nesirengiame parsiduoti partijai“.

Galima įžvelgti kelias skirtingas religinio fenomeno apraiškų įvairiuose KKP sluoksniuose priežastis. Visų pirma susilpnėjo komunistinė ideologija ir etika, nes daugelis žmonių suvokė, kad gyvenime religija yra kur kas prasmingesnė nei sustabarėję postulatai.

Zangas buvo autoritetingas komunistų partijos komiteto narys didelėje valstybinėje kompanijoje. Išėjęs į pensiją, jis ėmė studijuoti Bibliją ir kitas religines knygas. Pasak jo, Buda atrodė labai patraukliai, tačiau kur kas labiau Zangą sudomino vieno Dievo idėja. Zangas prasitarė, kad ilgus metus iki pensijos jis abejojęs ateistiniu komunizmo mokymu ir dabar turi marias laiko tyrinėti skirtingas religijas.

Kita priežastis, dėl kurios religija užgožia komunistinius idealus, yra šalies ekonominė ir rinkos situacija. Sumažėjus valstybinių įmonių įtakai ir išaugus privačioms kompanijoms, daugelis žmonių kur kas laisviau išpažįsta tikėjimą, nesibaimindami dėl savo darbo vietos. Ypač pietų Kinijoje, kur privatus sektorius vystosi kur kas sparčiau, partijos nariai neslepia savo religinių pažiūrų. Gana neįprasta Naujųjų metų išvakarėse ant kinų namų durų matyti Budos, Jėzaus ir Švenčiausiosios Mergelės paveikslus. Juk partija draudžia garbinti religinius simbolius. Centro Komitetas pažymėjo, jog nė vienas, paniekinęs komunistinę nuostatą, neliks nenubaustas.

Trečia priežastis, dėl kurios religinės partijos narių pažiūros nepaliaujamai stiprėja, – tai vidinė KKP krizė. Kinijos liaudis jau toli gražu nebesižavi partija. Narystės partijoje koeficientas sumažėjo netgi 80 proc. Būtent todėl partijos narių pritarimas, pasmerkimas ar leidimai ideologiniu požiūriu neturi imperatyvios reikšmės.

Itin dažni atvejai, kai žmonės į partiją stoja siekdami tam tikros naudos. San, uoli katalikė, dirba Pekino „Draugystės“ ligoninėje. Ligoninei ėmus mažinti etatų skaičių, ji įstojo į komunistų partiją, gerai žinodama, jog pirmiausia bus atleisti nepartiniai. Iki šiandien daugelyje valstybinių įmonių narystė komunistų partijoje vis dar tebelaikoma gero darbuotojo požymiu.

Galbūt dėl to, kad religiją išpažįsta aukšto rango partiniai pareigūnai, tikintieji kur kas labiau toleruojami įvairiuose komunistų partijos sluoksniuose. Jinas į komunistų partiją įstojo dėl to, kad galėtų būti priimtas į kariuomenę. Išėjęs į pensiją, tapo partijos sekretoriumi Zejango provincijoje. Šiuo metu jis yra pogrindinės Bažnyčios narys ir, nors tai žino vietos valdžia ir visas kaimas, tai visiškai neturi jokios įtakos Jino užimamoms pareigoms. Norėdama nuslopinti religijos plitimą aukščiausiuose partijos narių sluoksniuose, KKP inicijavo aktyvias ateistines akcijas per radiją, televiziją, internetą, universitetuose buvo skaitomos paskaitos. Prieš keletą mėnesių į marksizmo „prikėlimo iš mirusiųjų“ kampaniją partijos vadovybė investavo 20 mln. eurų.

Dalis partijos narių tiki, kad religija gali prisidėti prie kultūrinės ir socialinės plėtros, stabilumo ir harmonijos. Dėl to ypač svarbu neužkirsti kelio religinių pažiūrų plitimui ir leisti partijos nariams dalyvauti dvasinėje veikloje.

Pagal „Asia News“ parengė
Justina Žeižytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija