Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius ragino jėzuitus likti ištikimus savo paveldui

Mindaugas BUIKA

Šv. Ignacas Lojola

Sveikindamas jėzuitus, didžiausią Katalikų Bažnyčios vyrų vienuoliją, jubiliejinių metų celebravimo proga, popiežius Benediktas XVI ragino juos likti ištikimus savo įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos dvasiniam paveldui. Šventasis Tėvas taip kalbėjo balandžio 22 dieną į Vatikano baziliką susirinkusiems aštuoniems tūkstančiams Jėzaus Draugijos narių, jų bendradarbių ir draugų. Prieš susitikimą buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Andželas Sodanas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija