Atnaujintas 2006 gegužės 5 d.
Nr.34
(1434)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Motinos širdies šviesa

Poetas Bernardas Brazdžionis savo poezijos rinktinės „Ženklai ir stebuklai“ eilėraštyje, skirtame motinai, koncentruotai apibūdino motinos paveikslą, ją lygindamas su pavasarėjančia žeme: „Motina, man žemė tavo vardą šneka, vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt, aidas man krūtinėn tartum laimė teka ir per širdį eina kaip rasa skaidri“. Lietuvoje jau nuo seno buvo gerbiamas motinos vardas, aukštinamas jos vaidmuo šeimyniniame ir tautos gyvenime.


Mamyte, Tu – mano tiltas

Stasė DZENUŠKAITĖ

XIX amžiaus pabaigoje pirmoji
mokytoja Lietuvoje buvo motina

Kartą mažas berniukas tarė savo mamai: „Mamyte brangioji, Tu – mano tiltas!“

Negalėjo tada tas berniukas suprasti, kad jis intuityviai pasakė didelę pedagoginę tiesą, kad jis tais žodžiais išreiškė Motinos paskirtį – būti savo vaikui tiltu tarp kūno ir sielos, tarp medžiaginės tikrovės ir dvasinės realybės, tarp matomo ir nematomo, tarp buities ir būties, tarp žemės ir dangaus, tarp šiandienos ir Amžinybės – tarp žmogaus ir Dievo.


Gegužinių pamaldų turtingumas ir grožis

Inesė Ratnikaitė

Gegužės mėnesį bažnyčiose vyksta pamaldos, skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Daugeliui širdį džiugina „mojavinės“ giesmės, skambančios ne tik po bažnyčių skliautais, bet ir kaimo pirkioje, šeimos rate. Tai svarbi ir brangi gėlėmis besipuošiančio gegužio grožio dalis. Šiaulių katalikiškosios „Sandoros“ mokyklos salėje visa diena buvo skirta šio grožio supratimui ir atskleidimui. Balandį dėstytojai, studentai, mokytojai buvo pakviesti į respublikinę konferenciją – seminarą „Katalikiškasis gegužis. Tradicijos ir dabartis“. Organizatoriai – Šiaulių vyskupijos kurija, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių „Sandoros“ pagrindinė mokykla.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija