Atnaujintas 2006 gegužės 12 d.
Nr.36
(1436)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Parapijoje sulauksi paramos

Parapijos padėtį gerai atspindi jos dvasininkų rūpestis. Štai Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis čia dirba nuo 2001 metų. Per šį trumpą laikotarpį atlikta daug darbų: remontuotas bažnyčios pastato vidus, šarvojimo salės, sutvarkyta klebonija. Svarbiausia, kad yra sukurta parapijos bendruomenė. Parapijoje veikia vaikų ir suaugusiųjų chorai, kuriems vadovauja veiklios vadovės Laima Katilienė ir Raimonda Leskauskaitė.

Pagerėjo parapijos vaikų ir suaugusiųjų katekizacija. Priimta parapijos katechete Vincenta Lukoševičienė, kuri nuoširdžiai dirba su vaikais. Surengta programa suaugusiesiems „Atgaivink“, dar kita socialinės srities programa, veikia „Caritas“ skyrius, kuriam vadovauja Zinaida Fursaitė.

Šv. Antano Paduviečio parapijoje įkurtas socialiai remtinų vaikų savaitgalio Dvasinio ugdymo centras. Vaikai renkasi po bažnyčia esančioje salėje. Salė buvo suremontuota, lėšų skyrė Vokietijos Maltos ordino tarnyba ir parapija. Su parapijos vaikais dirba mokytojos Angelė Puidokienė ir Danutė Gromnickienė. Mokytojos aštuonerius metus veža duoną ir dalija vaikams ir vargstantiesiems. Savaitgaliais vaikai maitinami.

Parapija stengiasi bendrauti su kitomis parapijomis, padeda ir kitos – Prisikėlimo parapijos stokojantiems vaikams, dalija jiems duoną ir meilę. Parapijos klebonas kun. V.Vaškelis dažnai ateina pabendrauti su socialiai remtinais vaikais, stengiasi jiems padėti, skiria finansinę paramą. Klebonas savo nuoširdžia malda, tvirtu tikėjimu patraukia parapijiečius prie Dievo. Veikia maldos grupelės, Marijos legionas.

Paskutinį mėnesio pirmadienį vyksta šv. Mišios vakarais prašant Dievo sveikatos, išgijimo. Klebonas – geras egzorcistas, todėl daug žmonių su įvairiomis sveikatos problemomis atvyksta prašyti pagalbos. Gyvenimo vėjai taip blaško žmogų, kad jis nesugeba susitvarkyti, susivaldyti. Ateikite – būsite paguosti, nuraminti, padėkime vieni kitiems, dalykimės gerumu. Neleiskime palūžti, veskime prie Dievo, o tam padės parapijos kunigas, ypač klebonas kun. V.Vaškelis.

Bažnyčia tapo parapijos traukos centru. Ištiesta ranka alkstančiajam, paguodos žodis, malda prie Viešpaties altoriaus suvienijo mūsų bendruomenę. Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje nevysta gėlės prie Marijos paminklo kankiniams, dega žvakutės, kurių švieselė traukia sustoti praeivius, pamąstyti: juk mes, Dieve, žemėje esame tik svečiai, padėk būti širdyje su Tavimi.

Danutė GROMNICKIENĖ

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija