Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Neša kryžių į Šventąją Žemę

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvos maldininkų eisena su kryžiumi
Aušros Vartų koplyčios link

Maldininkai meldžiasi prie šv. Kazimiero
palaikų Vilniaus Arkikatedroje

Aušros Vartų koplyčioje maldininkai
susikaupė maldai priešais Švč. Mergelės
Marijos paveikslą. Šv. Mišias aukoja
kun. Kazimieras Ambrasas ir Maišiagalos
parapijos klebonas dekanas
kun. Juzefas Aškelovičius

Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje,
prie nešamo kryžiaus suklupo
maldininkai. Priekyje –
kun. Algirdas Malakauskis, OFM

Kelios dešimtys pasiryžėlių, kurie
neša kryžių į Šventąją Žemę,
Vilniaus Kalvarijose,
prie Sopulingosios
Dievo Motinos koplyčios

Maldininkai meldžiasi
prie šv. Kazimiero palaikų
Vilniaus Arkikatedroje

2003 m. spalio 16 d. grupė maldininkų iš Lietuvos atnešė kryžių į Vatikano Šv. Petro aikštę popiežiaus Jono Pauliaus II 25 – ųjų pontifikato metinių garbei ir atsiteisimui už pasaulio nuodėmes. Europos katalikai buvo susižavėję Lietuvos maldininkų pasiaukojimu, ištverme ir pamaldumu.Visi maldininkai Šv. Petro aikštėje buvo suklupę prieš Šventąjį Tėvą ir gavo jo palaiminimą. Tada buvo įveiktas 3600 km nuotolis pėsčiomis nešant kryžių keturis su puse mėnesio. Gydytoja Birutė Žemaitytė šią kelionę aprašė knygoje „Su kryžiumi per Europą“ (2004).

O jau šiais metais, gegužės 5 dieną, tų pačių vadovų – Laisvalaikio užimtumo centro „Mirja“ direktorės Danutės Totoraitytės bei kelionės vadovo Gintaro Naudžiūno – suburta grupė pradėjo neįtikėtinai atsakingą maldininkų kelionę su kryžiumi iš Kryžių kalno į Golgotos kalną Jeruzalėje. Pėsčiomis su kryžiumi, sveriančiu 60 kg, maldininkų grupė eis 5000 km ir spalio 18 dieną žygį užbaigs prie Jėzaus Kristaus kapo uolos.

Prieš savaitę maldininkai kirto Baltarusijos sieną ir keliauja šios šalies teritorija, perėję 30 parapijų ir nukeliavę apie 300 kilometrų.

Gegužės 17 dieną „XXI amžiaus“ korespondentas kartu su grupe maldininkų iš Kauno pasitiko žygio dalyvius Vilniaus kalvarijose, prie Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios, ir lydėjo juos per Vilnių iki Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčios.

Žygio vadovas G.Naudžiūnas sakė, kad šis žygis, jo realus, gyvybingas vyksmas jau yra Dievo stebuklas. „Mes privalome laikytis griežto grafiko. Tai – būtina sėkmės sąlygą. Privalome kiekvieną dieną (be poilsio ar laisvų dienų) įveikti 28–30 km atstumą. Tam pasiryžome, gavome vyskupo E.Bartulio palaiminimą ir melsdamiesi, nešdami kryžių, pasieksime Jeruzalę“, – sakė žygio vadovas.

Gydytoja, daugelio piligriminių knygų autorė Birutė Žemaitytė, skleidžianti stiprią tikėjimo šviesą ir visada besišypstanti, kupina optimizmo, jos rankose – rašiklis, užrašų knygelė ir fotoaparatas, irgi pasiryžusi įveikti šį didelį nuotolį. Birutė sakė, kad dar nėra daug medžiagos pasakojimams, tačiau eidami Baltarusijos ir Ukrainos keliais keliauninkai savo akimis pamatys realią padėtį šiuose valstybėse, pajus tikinčiųjų nuotaikas ir viltis. „Mes melsimės už žmoniją, o ši už mus“, – teigė dvasiškai stipri B.Žemaitytė.

Tarp maldininkų – 57 metų Vygantas Pronckus iš Plungės, 64-erių kaunietis Antanas Kulvietis, kurie sėkmingai įveikė kryžiaus nešimo trasą į Romą 2003 metais. Abu žvalūs, energingi.

Nuo Sopulingosios Švč. Mergelės Marijos koplyčios procesija su giesmėmis ėjo Kalvarijų, P.Lukšio, Rinktinės gatvėmis ir per Karaliaus Mindaugo tiltą per Nerį pasiekė Vilniaus Arkikatedros aikštę. Arkikatedros Bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje meldėsi prie šv. Kazimiero kapo ir meldė pagalbos, globos šioje kelionėje. Bernardinų bažnyčioje pašventintas nešamas kryžius. Vėliau prie altoriaus bažnyčioje pastatytas kryžius buvo lydinčiųjų bei parapijiečių maldininkų bučiuojamas. Kun. Algirdas Malakauskis, OFM, pasveikino žygio dalyvius pasiryžusius pasiekti Jeruzalę, iš kurios jis prieš dvi savaitės sugrįžo. Brolis Algirdas palaimino visus esančius bažnyčioje ir lydinčius šios kelionės maldininkus. Pranciškonai šios kelionės dalyvius pakvietė papietauti. Po pietų žygio dalyviai turėjo šiek tiek laiko trumpam poilsiui, vėliau maldininkai su kryžiumi išėjo į Didžiąją gatvę, o iš ten jau ranka pasiekiama ir Aušros Vartų koplyčia.

Šv. Mišias Švč.Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčioje aukojo žygio dalyvius lydintis kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, ir Maišiagalos parapijos klebonas dekanas kun. Juzefas Aškelovičius. Tądien šv. Mišias iš Aušros Vartų koplyčios transliavo „Marijos radijas“. Per pamokslą kun. K.Ambrasas priminė tikintiesiems, kad čia, priešais Švč. Mergelės Marijos paveikslą, klūpėjo ir meldėsi popiežius Jonas Paulius II, kurio indėlis į Lietuvos laisvės bylą dar iki galo neįvertintas. Kunigas priminė, jog šiame žygyje dalyvauja jau didelę kelionių patirtį turintys katalikai, kurie nebijo nei lietaus, nei alinančio karščio, nei vėjo. Šie žmonės, sakė kunigas, eina Dievo vardu. O kas gali nugalėti žmones, kurie eina Dievo vardu? Visi buvo kviečiami melstis už žygio dalyvius, prašyti Dievo palaimos ir globos.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija