Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kryžius Eucharistiniam kongresui atminti

Grakštus ąžuolinis kryžius
harmoningai įsipina į bendrą
šventoriaus erdvę

Šlienavos bažnyčios šventoriuje
kryžių Eucharistinio kongreso
garbei šventina kun. Alfonsas Bulota.
Dešinėje – šio kryžiaus autorius garbės
kanauninkas Vytautas Vaičiūnas

Apie Kauno pašonėje esančią Šlienavos Švč. M.Marijos Apsilankymo bažnyčią ir jos kleboną garbės kanauninką Vytautą Vaičiūną garsas sklinda jau seniai. Tai tikrai didžiulės pagarbos vertas kunigas. Būdamas pasauliečiu sovietmečiu aktyviai dalyvavo organizuojant tikinčiųjų procesijas iš Tytuvėnų į Šiluvą – Šilinių atlaidų metu. Ilgus metus platino, daugino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Sovietinė valdžia sukurpė teisminį procesą ir nuteisė aktyvų katalikų bendruomenės atstovą V.Vaičiūną kalėti. Kalėjime jis patyrė daug patyčių, vargo, pažeminimo. Grįžęs iš įkalinimo jis baigė pogrindinę kunigų seminariją. Vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino jį į kunigų luomą. Tad atvykęs į Šlienavos parapiją uolusis kunigas ėmėsi sunkaus darbo atnaujinti seną medinę bažnytėlę. Daug padėjo parapijiečiai – inžinieriai, agronomai, mokytojai, kiti tikintieji. Galima teigti, kad šiuo metu Šlienavos bažnyčia, šventorius, visa aplinka – vejos, gėlynai, medžiai – taip sutvarkyti, jog nustebina ne vieną atvykėlį. Harmoningas grožis, suderintos gėlynų spalvų varsos, atstatyta varpinė, o šiais metais savo sparnus suka ir malūnėlis su gražiai išdėliotu alpinariumu. Daugelis net neįtaria, kad tokias „auksines“ rankas turi parapijiečių dvasinis vadovas. Kanauninkas moka staliaus, skardininko, mūrininko darbus. Šių eilučių autorius prieš keletą metų pats matė, kaip gražiai kan. V.Vaičiūnas karpė skardą stogo latakams. Pasirodo, tereikia tik iniciatyvos, išradingumo ir noro gražinti aplinką.

Neseniai Šlienavos bažnyčios šventoriuje buvo šventinamas ąžuolinis kryžius Eucharistiniam kongresui atminti. Kryžių padirbdino, išdrožė, dailiai sukomponavo šios parapijos klebonas, o pašventino Kauno Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios kunigas Alfonsas Bulota. Susirinkę parapijiečiai ne pirmą kartą stebėjosi savo klebono meniniais sugebėjimais. Sulaukęs komplimentų iš seniūnijos atstovų, parapijiečių, kanauninkas tik kukliai šypsojosi, tarsi čia būtų ne jo paties darbas. Gražiai pasipuošusios mergaitės iš klebono kan. V.Vaičiūno rankų kiekviena gavo po gražų rožinį. Džiugu, kai tokia puiki darna, bendravimas parapijoje su tikinčiaisiais klesti Šlienavoje. Ilgų jums, kanuninke, gyvenimo metų, sveikatos, stiprybės, naujų kūrybinių sumanymų linki visi tikintieji.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šlienava, Kauno rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija