Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Geras ganytojas išjudina visus

Skriaudžiai – bažnytkaimio centras, esantis svarbaus kelio Kaunas-Marijampolė beveik pusiaukelėje. Kažkada buvęs judrus ir gyvas miestelis, kaip ir daugelis kitų tokių miestelių, buvo jau apsnūdęs. Tačiau šį pavasarį Skriaudžiuose vis daugiau pastebima atgijimo požymių. Tai susiję ir su jauno kunigo teologijos licenciato Gintauto Kuliešiaus, nuo 2005 metų pavasario pradėjusio dirbti Skriaudžių parapijoje klebonu, veikla. Nors jis dar aptarnauja ir kaimyninę Ąžuolų Būdos parapiją, yra Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro kuratorius, bet randa laiko pagyvinti žmonių dvasinį gyvenimą, pabendrauti su jais. Metų pradžioje jis drauge su kitais organizavo Lazdijuose šeimų šventę. Tai jau trečiasis toks šeimų susitikimas. Šeimos pabendrauja, pasidalija patirtimi, linksminasi, pasisemia žinių iš vaikų auklėjimo, dvasinio, religinio ugdymo ir kitų sričių.

Štai balandį kun. G.Kuliešius vėl pradžiugino parapijiečius. Bažnyčioje įvyko Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų Atvelykio šventė „Garbė ir šlovė aidi Jam“. Ją organizavo klebonas kartu su Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centru. Į Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčią atvyko Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vaikų ir jaunimo, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos jaunimo chorai, Lazdijų Šv. Onos parapijos vaikų ir jaunimo choras „Srovė“, Garliavos Švč. Trejybės, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijų jaunimo ansambliai. Dalyvavo ir vietos parapijos vaikų ir jaunimo ansamblis.

Renginį vedė Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro bendradarbė Diana Rugienytė. Kiekvienas choras atliko po dvi giesmes, kai kurie chorai giedojo pritariant gitaroms. Ypač jausmingai nuskambėjo visų choristų kartu sugiedota giesmė „Linksma diena mums nušvito“. Bažnyčioje visus pasveikino ne tik klebonas, bet ir Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Adomynas, jis įteikė atminimo raštus ir po knygą „Jonas Paulius II Lietuvoje“. Paskui choristai susirinko į Skriaudžių kultūros centrą, ten galėjo artimiau susipažinti, pabendrauti.

Kitą dieną bažnyčia vėl buvo pilna žmonių. Per šv. Mišias ir po jų giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio.

Dabar parapijiečiai tikisi sulaukti ir daugiau gerų kultūrinių, religinių renginių. O veiklusis klebonas kun. G.Kuliešius jų lūkesčių neapvils.

Dr. Nastazija KAIRIŪKŠTYTĖ

Skriaudžiai,

Prienų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija