Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atsiskyrė paskutinė

Juodkalnijos gyventojai džiaugiasi
laimėję referendumą ir gavę galimybę
įkurti jauniausią Europos valstybę
Reuters nuotrauka

Po penkiolika metų užsitęsusių Balkanų karų ir Jugoslavijos byrėjimo į nepriklausomas valstybes praėjusį sekmadienį mažiausios buvusios Jugoslavijos Respublikos Juodkalnijos gyventojai referendume nusprendė atsiskirti nuo Serbijos. Šiam referendumui neprieštaravo ir Europos Sąjunga, kurios vadovai pareiškė, jog, norint atsiskirti, būtina, kad už atsiskyrimą balsuotų ne mažiau kaip 55 proc. Juodkalnijos gyventojų. Neoficialiais duomenimis, už sąjungos su Serbija nutraukimą balsavo 55,5 balsavusių rinkėjų, o politinė organizacija „Centras už laisvus rinkimus ir demokratiją“ teigia, kad rinkėjų aktyvumas buvo nepaprastai didelis ir už laisvę ir nepriklausomybę balsavo 56,3 proc. balsavusiųjų. Beje, Serbijos valdžia dėjo visas pastangas, kad referendumas pralaimėtų ir atsiskyrimas neįvyktų. Buvo net nemokamai vežami traukiniais iš Belgrado ir kitų Serbijos miestų ten gyvenantys juodkalniečiai, o vietiniai serbai, kurie sudaro 32 proc. Juodkalnijos gyventojų, raginami balsuoti prieš atsiskyrimą. Tarp kitko, Juodkalnija jau seniai beveik savarankiška. Belgradui buvo palikta tiktai užsienio politika ir gynyba. Pačioje Juodkalnijoje cirkuliavo ne Serbijos dinaras, o euras. Be to, kaip pareiškė Juodkalnijos premjeras Milas Džiukanovičius, tapusi nepriklausoma Juodkalnija greičiau taps ES ir NATO nare, nes, esant sąjungoje su Serbija ir jai atsisakant išduoti karo nusikaltėlį Radko Mladičių ir kitus, patekimo į euroatlantines struktūras tektų laukti labai ilgai. Juodkalnija jau buvo nepriklausoma valstybė 1878-1918 metais, o jos monarchai buvo glaudžiai susiję su Rusijos carų Romanovų dinastija.

Premjeras M.Džiukanovičius pareiškė, jog atsiskyrimas nuo Serbijos buvo būtinas, nes lygiaverčiais partneriais negalinti būti valstybė, penkiolika kartų didesnė už kitą. Taip pat jis teigė, jog sąjunga su Serbija ir taip egzistavo tiktai popieriuje.

Belgradas ir vietiniai serbų politikai iškart apkaltino M.Džiukanovičių bei atsiskyrimo šalininkus rinkimų klastojimu ir pareikalavo peržiūrėti rinkimų rezultatus. Tuo tarpu ES užsienio politikos koordinatorius Ch.Solana pasveikino laisvos Juodkalnijos gyventojus dėl sėkmingai pasibaigusio referendumo. Taigi ir Juodkalnija, kaip anksčiau Makedonija, nuo „vyresniosios sesės“ atsiskyrė taikiai. Tuo tarpu kitoms buvusioms Jugoslavijos Respublikoms – Kroatijai, Bosnijai ir Hercogovinai bei Slovėnijai – teko kariauti už savo nepriklausomybę.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija