Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krekenavos „Dievuliukas“

Taip jau yra gyvenime, kad pagal darbus žmogus gauna pravardę. Krekenavietis Stasys Stankevičius savo drožiniais garsino Krekenavą. Kadangi jis daugiausia drožė įvairius šventuosius, todėl buvo pramintas Dievuliuku. Išdrožė ir kitokių skulptūrėlių, daugiausia iš liepos, liaudies motyvais: tai – grėbėjos, šokėjos, lietuvaitės, piršliai, velniukai, gyvuliukai. Mėgo piešti. Gal dėl to dažną skulptūrėlę nuspalvindavo, suteikdavo joms originalių bruožų. Dažnai savo kūrinėlius išdalydavo, porą gavau ir aš. Dalyvavo parodose, iš kurių grįždavo su diplomais, garbės raštais. Du diplomus gavo iš Maskvos sąjunginės tarybos, tris – iš Lietuvos meno draugijos. Atidavė duoklę sovietmečiui: išdrožė raudonarmietį, kapojantį svastiką, ir kt. To iš jo reikalavo, kitaip nebuvo galima. Bet daugiausia skaptavo įvairius šventuosius, kryželius, ką nors tautiška, įdomaus.

S.Stankevičius gimė Liepojoje. Mirus tėvams, augo pas senelius, prie Pušaloto. Seneliai jį, septynmetį, išleido piemenauti. Apie savo vaikystę pasakojo taip: „Kad neimtų miegas, nebūtų nuobodu, drožinėdavau. Matau vėjyje medžius linguojant, regiu žiedais margas pievas, girdžiu paukščių čiulbesį – viską bandau išdrožti. Iš pradžių drožinėjau ką nužiūrėjęs, vėliau – ką mačiau, išgyvenau. Drožinėliais džiaugiausi. Suaugau su šiuo menu, negaliu be jo. Drožinėdamas išsakau save, būna gera. Pačios rankos tiesias prie medžio gabalo“.

Išaugęs iš piemens metų, pusberniavo. Užmokestis – pasodindavo bulvių, duodavo drobės marškiniams, milelio kostiumui, linų, vilnų. Mokėjo natūra. Pats pasirūpink paversti ją pinigais. Vedęs apsigyveno Krekenavoje. Su žmona tarnavo samdomais darbininkais. Gimus dukrai ir dviem sūnums, gyvenimas pasunkėjo, o savo kampo neturėjo. Buvo sunku, bet drožinėjimo neužmiršo. Vėliau ūkis aprūpino „kampu“, kambariu drožiniams sudėti.

Mylėjo S.Stankevičius gyvenimą, žmones, meną, grožį, todėl ir savo gyvenimo rudenį širdimi nesijautė senas. Deja, kiekvienas gyvenimas turi savo pradžią, turi ir pabaigą. S.Stankevičiaus gyvenimą jau irgi žymi dvi šios datos. Kol gyveno, net ir šiandien, savo darbais garsino Krekenavą, todėl jo gimimo šimtmečiui paminėti (gegužės 8 d.) Krekenavoje vasarą rengiamas jaunųjų skulptorių, drožėjų pleneras, kuriuo rūpinasi J.Vaupšas, Krekenavos vidurinės mokyklos darbų mokytojai K.Kavaliauskas, K.Malinauskas, seniūnija, kultūros centras, bendruomenė. Plenerui vadovaus Naujamiesčio vidurinės mokyklos dailės mokytojas D.Dirdė.

Taip jau esti gyvenime, kad geri, gražūs žmogaus darbai neleidžia būti užmirštam net ir po mirties.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija