Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuva – gyvenimo tikslas

Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko muzikinė-literatūrinė popietė „Lietuva – gyvenimo tikslas“. Direktoriaus pavaduotoja Zita Civilkaitė ir bibliotekininkė Zita Beliauskienė skaitė Birutės Kemežaitės poeziją, supažindino su įdomiausiais gyvenimo bei kūrybos momentais ir pakvietė bibliotekos lankytojus pasiklausyti viešnios iš už Atlanto, poetės, operos dainininkės, visuomenės veikėjos Birutės Kemežaitės poezijos bei autorės atliekamų dainų. Renginyje dalyvavo akompaniatorė Dėja Aukštkalnytė.

B.Kemežaitė daugelį metų gyveno Čikagoje. Čia prabėgo brandžiausi jos gyvenimo ir aktyvios visuomeninės veiklos bei kūrybos metai. Tėvynę paliko labai jauna. Vokietijoje baigė vidurinę, o JAV – sąskaitybos studijas, vėliau dirbo buhalterijose. Visą laisvalaikį paskyrė savo mūzai – poezijai, muzikai ir dainavimui. Pirmąjį eilėraštį parašė dar pradžios mokykloje ir rašo visą gyvenimą. 1983-1992 metais Čikagoje leido ir redagavo periodinį žurnalą „Tautos gyvybė“, yra sukūrusi romaną, išleidusi kelis poezijos rinkinius. Kėdainių M.Daukšos viešojoje bibliotekoje galima paskaityti jos tris poezijos rinkinius: „Žydėjimas ir verpetai“, „Nebijok žaibų ir vėtrų“, „Tarp gyvenimo audrų“. Autorė bibliotekai dovanojo ir naujausią poezijos rinkinį.

Muzikinį išsilavinimą įgijo studijuodama Italijoje. Plokštelėse Vatikano radijo studijoje bei kitose Romos įrašų studijose, palydint styginiam, simfoniniam orkestrams, įrašyta B.Kemežaitės atliekamų žinomų lietuvių kompozitorių dainų, arijų. Bibliotekos muzikinėje skaitykloje yra dvi autorės plokšteles.

Dainininkė JAV dažnai koncertuodavo įvairiuose lietuvių išeivijos renginiuose. Viešnia pabuvojo ir Vokietijoje, ir JAV, ir Italijoje, tačiau visada jos širdyje plazdėjo meilė Lietuvai, siekė matyti ją laisvą. Ir tai atsispindi visoje jos muzikinėje ir žurnalistinėje veikloje. B.Kemežaitė į Lietuvą sugrįžo tik prieš ketverius metus.

Susirinkusieji bibliotekoje turėjo galimybę išgirsti ir jos balso įrašą, ir „gyvai“ padainuotas dainas. Ypač kamerinio renginio dalyvius sudomino kraštiečio Kazio Binkio ir autorės B.Kemežaitės žodžiais atliekamos dainos. Viešnia pasidalijo savo patirtais įspūdžiais bei atsakė į skaitytojų klausimus. B.Kemežaitė apgailestavo, kad Lietuvoje mažai randa bendraminčių, kad sunku prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų...

Bibliotekos direktorė Birutė Ruzgienė palinkėjo viešniai kūrybinės sėkmės bei paprašė ir ateityje nepamiršti Kėdainių, o bibliotekininkė Zita Karnaušenkova šiam susitikimui paskyrė eilėraštį.

Jadvyga PETRUSEVIČIENĖ,
M.Daukšos viešosios bibliotekos vyriausioji bibliografė

Kėdainiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija