Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nauji Katalikų Bažnyčios statistikos bruožai

Mindaugas BUIKA

Kunigui bendrauti su tikinčiaisiais
tenka ir lauke. Nuotraukoje: austrų
kunigas kalbasi su viena
parapijos šeima

Įvairiais aspektais apžvelgiant ir vertinant prieš metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II epochinį pontifikatą, darniai įsipina gegužės pradžioje Vatikane paskelbtas naujasis Bažnyčios statistikos žinynas, kuriame lyginami praėjusio pontifikato pradžios (1978 m.) ir pabaigos (2004 m.) duomenys. Be abejonės, pateiktų skaičių dinamika, ypač apie Bažnyčios narius, didele dalimi atspindi esamas demografines tendencijas, tačiau jiems įtakos turi ir tebeplintanti sekuliarizacija (ypač Vakarų pasaulyje), misijinės veiklos rezultatai ar kiti šių dienų socialiniai bei dvasiniai procesai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija