Atnaujintas 2006 gegužės 31 d.
Nr.41
(1441)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paroda monsinjorui Jonui Juodeliui atminti

Bronius VERTELKA

Mons. Jono Juodelio
sesuo Ona Morkvėnienė

Mons. Jonas Juodelis – ilgametis Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, teologijos daktaras, poliglotas, knygų mylėtojas, Panevėžio garbės pilietis, teisingas ir labai geras žmogus, išėjo į Amžinybę šių metų sausio pradžioje, nesulaukęs po kelių mėnesių sukaksiančio 85-ojo gimtadienio. Šios monsinjoro sukakties proga Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ atidaryta memorialinė paroda. Joje eksponuojamos mons. J.Juodelio nuotraukos iš bibliotekos rankraščių rinkinių bei vertingiausi leidiniai iš įsigytos knygų kolekcijos. Parodoje galima pamatyti mons. J.Juodelio vyskupijos kanclerio priesaiką, jo reabilitavimo pažymėjimą, išduotą Aukščiausiojo Teismo 1989 m. lapkričio 27 d. Yra knyga su kalbininko Petro Būtėno autografu, ji dovanota mons. J.Juodeliui baigus Panevėžio gimnaziją.

Į parodos atidarymo iškilmes atvyko Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kan. Petras Baniulis, Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis, Kristaus Karaliaus Katedros altaristas kan.Vytautas Masys, Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius. Dalyvavo miesto meras Vitas Matuzas, vicemeras Kastytis Vainauskas, mons. J.Juodelio sesuo Ona Morkvėnienė, Anykščių knygyno direktorė Milda Pipirienė, nemažai panevėžiečių. Renginį vedė bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė akcentavo, kad biblioteka turi ir saugo per 300 leidinių iš mons. J.Juodelio knygų kolekcijos. Tai knygos filosofijos, kultūros istorijos, religijos, meno, kalbotyros, literatūros mokslo, istorijos, geografijos klausimais lietuvių, vokiečių, rusų, anglų, prancūzų, ispanų, čekų, lenkų, vengrų, rumunų ir kitomis kalbomis. Bibliotekos Rankraščių skyriuje, mons. J.Juodelio fonde, saugomos jo asmens dokumentų kopijos, kelionių į Pasaulinį katalikų kongresą 1976 metais ir 1980-aisiais įspūdžiai (kopijos), kunigų, parapijiečių laiškai bei sveikinimai monsinjorui, religinio turinio paveikslėliai, nuotraukos, įvairūs lankstinukai ir atvirukai, parsivežti iš kelionių po įvairias užsienio šalis.

Prelegentė džiaugėsi, kad didžiulė mons. J.Juodelio asmeninė biblioteka nebuvo palikta likimo valiai. Didžiąją jos dalį turi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija. Nemažai monsinjoro bibliotekos knygų saugoma Panevėžio K.Paltaroko vidurinėje mokykloje, J.Balčikonio gimnazijoje. Mons. J.Juodelis buvo tikras knygų mylėtojas. Jų įsigydavo keliaudamas po užsienio šalis. Knygų parsivežė net paleistas iš Sibiro lagerio. Jo užsakytos (siuntėjai tikriausiai nežino, kad mons. J.Juodelis yra miręs) knygos paštu atkeliauja ir dabar. Viena jų neseniai pasiekė Panevėžį.

Prisiminimais apie mons. J.Juodelį dalijosi Upytės klebonas mons. J.Antanavičius. Abiem tuo pačiu metu buvo suteiktas monsinjoro titulas. Abu siejo ne vien dvasinis darbas, bet ir užsimezgusi draugystė. „Tai buvo skaidrus ir šventas kunigas. Tai buvo žmogus be nuodėmių, nors jis buvo žeminamas, juodinamas, bet sugebėjo pasirodyti kaip tikras Anykščių krašto vaikas“, – taip į Amžinybę išėjusį monsinjorą apibūdino Upytės klebonas. Jam teko bendrauti su J.Juodelio tėvais. Jo mama – nepaprastos išminties, veikli moteris, tėvas – ramaus būdo žmogus. Iš jo sūnus Jonas perėmė nepaprastą ramumą ir susitvardymą, iš motinos – gabumus.

Iškilmėse kalbėjo miesto meras V.Matuzas, Anykščių krašto atstovė M.Pipirienė. Knygyno direktorė priminė, jog Atgimimo metais savo gimtajame Liūdiškių kaime mons. J.Juodelis pastatė kryžių, prieš kurį praeidamas kiekvienas doras žmogus nulenkia galvą.

Savo brolį šiltais žodžiais prisiminė monsinjoro sesuo O.Morkvėnienė. Vilniuje gyvenanti moteris paskutinius puspenktų metų buvo prie sergančio brolio.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija